Nieuwsarchief

Openingstijden Raad rond de feestdagen
16-12-2020

Op donderdag 24 december a.s. is het kantoor van de Raad vanaf 15.00 uur gesloten. Op maandag 28 december a.s. zijn wij u graag weer van dienst. Op donderdag 31 december a.s. is het kantoor van de Raad vanaf 15.00 uur gesloten. Op maandag 4 januari a.s. zijn wij u graag weer van dienst.
» Lees meer

Donderdag 17 december a.s. kantoor om 16.00 uur gesloten
15-12-2020

Vanwege een digitale kerstborrel is het kantoor van de Raad op donderdag 17 december a.s. vanaf 16.00 uur gesloten. Op vrijdag 18 december a.s. zijn wij u graag weer van dienst.
» Lees meer

Update 15 december 2020: zittingen en de Lockdown maatregelen
15-12-2020

De per heden, 15 december, door de overheid ingevoerde aanvullende maatregelen om de verspreiding van het Corona-virus tegen te gaan, brengen geen wijziging in het beleid van de RvA dat in belang van partijen de zittingen zoveel mogelijk doorgang vinden. De RvA volgt daarmee het beleid van de overheidsrechtspraak. Vanzelfsprekend gebeurt dit steeds met in achtneming van alle overheids-richtlijnen. Op dit moment (15 december) is nog niet geheel duidelijk hoe de hotels e.d. omgaan met de verhuur van hun zalen tot en met 19 januari 2021. Dit word...
» Lees meer

Update 4 november 2020: zittingen en de tijdelijk aangescherpte Covid-19-maatregelen
11-11-2020

De per 4 november 2020 tijdelijk aangescherpte maatregelen brengen geen wijziging in het beleid van de RvA dat in belang van partijen de zittingen zoveel mogelijk doorgang vinden. Vanzelfsprekend gebeurt dit steeds met in achtneming van alle overheids-richtlijnen, waaronder de bekende anderhalve- meter-norm. Vanwege de grootte van de beschikbare zittingsruimtes is door deze laatste norm het aantal personen dat aan de zitting kan deelnemen aan een maximum verbonden.  Bij de uitnodiging voor de zitting wordt dit maximum aantal deelnemers me...
» Lees meer

Update 29 september 2020: zittingen en de aangescherpte Covid-19-maatregelen
29-09-2020

De per 29 september 2020 aangescherpte maatregelen brengen geen wijziging in het beleid van de RvA dat in belang van partijen de zittingen zoveel mogelijk doorgang vinden. Vanzelfsprekend gebeurt dit steeds met in achtneming van alle overheids-richtlijnen, waaronder de bekende anderhalvemeter-norm. Vanwege de grootte van de beschikbare zittingsruimtes is door deze laatste norm het aantal personen dat aan de zitting kan deelnemen aan een maximum verbonden.  Bij de uitnodiging voor de zitting wordt dit maximum aantal deelnemers medegedeeld....
» Lees meer

Update 26 mei 2020: herstart fysieke zittingen per 2 juni a.s.
26-05-2020

In verband met de afgekondigde gedeeltelijke opheffing van de Corona-maatregelen per 1 juni a.s., zal de RvA vanaf 2 juni weer zittingen gaan doen op locatie met fysieke aanwezigheid van partijen. Vanzelfsprekend zal dit steeds gebeuren met in achtneming van de RIVM richtlijnen, waaronder de bekende anderhalve meter norm. In verband hiermee zal partijen steeds verzocht worden om alleen de voor de zitting essentiële personen mee te nemen. Ook wordt partijen gevraagd om opgave vooraf van het aantal personen, zodat de grootte van de zaal daar...
» Lees meer

Update Coronacrisis: werkwijze van de Raad van Arbitrage vanaf 28 april
28-04-2020

De Raad van Arbitrage werkt de komende tijd door zoals hij dat de afgelopen weken heeft gedaan. Dat betekent dat nieuwe zaken worden ingenomen, lopende zaken worden behandeld en vonnissen worden uitgereikt. De Raad van Arbitrage houdt zich daarbij uiteraard aan de maatregelen van het kabinet in de aanpak van het coronavirus.Digitale zittingenDe mondelinge behandeling, het hart van de procedure bij de Raad van Arbitrage, wordt voor de periode van de beperkende maatregelen (in ieder geval tot en met 29 mei a.s.) zo veel als mogelijk digitaal geda...
» Lees meer

Coronavirus
16-03-2020

In verband met de overheidsmaatregelen om te verspreiding van het Coronavirus te beperken zijn alle mondelinge behandelingen in de periode vanaf dinsdag 17 maart tot en met donderdag 30 april afgelast. Deze worden verzet naar een latere datum. In daarvoor in aanmerking komende geschillen zal partijen gevraagd worden of het geschil op de stukken kan worden afgedaan. Partijen ontvangen van een en ander schriftelijk (per mail) bericht. Of de zittingen in mei a.s. ook moeten afgelast, wordt medio april a.s. bezien. De schriftelijke procedures lope...
» Lees meer

Nieuwe bestuursvoorzitter
02-01-2020

Met ingang van 1 januari jl. is mevrouw mr. R.E. Weening bestuursvoorzitter van de Raad en het AIBk. Zij is benoemd door de besturen van de Raad en het AIBk, op voordracht van de Raad voor de Rechtspraak.De nieuwe bestuursvoorzitter is daarnaast senior raadsheer bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden en sinds 2015 arbiter (lid-jurist) van de Raad. Voorheen was zij advocate/partner bij Kennedy Van der Laan en bij Baker & McKenzie.Als bestuursvoorzitter van de Raad en het AIBk volgt zij mr. K.E. Mollema op, die per 31 december j...
» Lees meer

Verlenging termijn parkeerrol
02-01-2020

Met ingang van 1 januari 2020 is de in artikel 8 van het rolreglement genoemde maximale termijn dat een geschil op de parkeerrol mag staan (vijf jaar) komen te vervallen. Als het geschil na plaatsing op de parkeerrol wordt ingetrokken wordt voor de plaatsing op de parkeerrol en voor de jaarlijkse verlenging steeds 0,25 uur in rekening gebracht. 
» Lees meer

Jaarbericht RvA 2018/2019 is gepubliceerd
11-06-2019

Onlangs, 11 juni 2019, is het jaarbericht 2018/2019 van de RvA gepubliceerd. Arbitrage is een pijler onder het bouwrecht, stelt Monika Chao-Duivis, directeur van het Instituut voor Bouwrecht en hoogleraar Bouwrecht in Delft. In een uitgebreid interview roept ze overheidsopdrachtgevers op niet te gemakkelijk voor de rechter te kiezen bij een bouwconflict: bij de RvA word je namelijk beter bediend. Verder waarschuwt ze voor de risico’s van de nieuwe Wet kwaliteitsborging.  Ook pleit ze voor een bredere aansprakelijkheid van aannemers ...
» Lees meer

Nieuwe bestuursvoorzitter per 1-1-2020
01-05-2019

Mr. K.E. Mollema, de huidige bestuursvoorzitter van de Raad en het AIBk, zal eind dit jaar de statutaire leeftijdsgrens bereiken. Per 31 december a.s. zal hij daarom aftreden. In verband hiermee hebben de besturen van de Raad en het AIBk, op voordracht van de Raad voor de Rechtspraak, per 1 januari 2020 mevrouw mr. R.E. Weening tot bestuursvoorzitter benoemd.De nieuwe bestuursvoorzitter van de Raad en het AIBk is senior raadsheer bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden en sinds 2015 arbiter (lid-jurist) van de Raad. Voorheen was zi...
» Lees meer

Het jaarbericht 2017/2018 van de RvA is gepubliceerd.
03-07-2018

Het jaarbericht 2017/2018 van de RvA is gepubliceerd: ‘Succesvol bouwen vraagt om aandacht voor conflictmanagement’. Conflict-beheersing is een onderwerp dat in de bouwwereld de laatste jaren gelukkig op een groeiende belangstelling mag rekenen. Dat er op dit gebied nog veel te winnen valt, leest u in het tweegesprek over professioneel conflictmanagement tussen Jacolien Eijer, directeur van NLingenieurs, en arbiter Jan Tiddo Bresters, adviseur en contractmanager bij Witteveen+Bos.Over conflictbeheersing bij bouwprojecten in het pub...
» Lees meer

Nieuwsbrief juni 2017 - Geschillen in de bouw: sneller te genezen en vaker te voorkomen
06-06-2017

De bouwsector begint weer vol op stoom te komen. Onvermijdelijk betekent dat ook dat het aantal geschillen en de schade die ze toebrengen weer toe zal nemen. Alle reden dus om meer aandacht te besteden aan het verbeteren van de manier waarop we geschillen oplossen en waar mogelijk voorkomen. Geschillen in de bouw zijn een kostbare zaak. Direct, vanwege de tijd, de energie en de kosten die met de oplossing ervan gepaard gaan. En meer nog indirect, vanwege de vertragingen die ze veroorzaken bij de uitvoering van projecten en de schade die ze toe...
» Lees meer

Fast Track Bindend Advies
16-11-2016

NIEUW bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw: De RvA kent, naast haar andere procedures, vanaf 18 november 2016 ook een Fast Track Bindend Advies procedure. Deze (FT-procedure) is uitsluitend bedoeld voor snelle afhandeling van geschillen tijdens de bouw, waarin op heel korte termijn een bindende uitspraak verlangd wordt. Door de deskundigheid van de bindend adviseur is deze procedure is met name geschikt in geschillen waarin een kort geding bij de gewone rechter of bij de RvA geen passende procedure is omdat men daarin slechts beperkt...
» Lees meer

Nieuwsbrief juni 2016 - De bouw in 2030: bij innovatie moet klant centraal staan
13-06-2016

De  bouwsector staat voor ingrijpende veranderingen. Zeker in de woningbouw vraagt dat van alle partijen innovatie, met een focus op het belang en de beleving van de klant. De bouw, en dus ook de arbitrage, wordt complexer. De bouw beleeft een voorzichtig herstel. De crisis heeft diepe sporen achtergelaten. Maar met name in de grote steden trekt de nieuwbouw van woningen weer aan. In de infra- en utiliteitsbouw is het wachten nog op investeringsgroei. Het dieptepunt lijkt echter gepasseerd. Een uitgelezen moment voor de Raad van Arbitra...
» Lees meer

Fax is afgeschaft
02-12-2015

Met ingang van 1 januari 2016 is bij de Raad de fax afgeschaft. In plaats daarvan kunt u uw correspondentie per mail naar de Raad sturen: info@raadvanarbitrage.nl De maximale grootte van een bestand is 20 MB. Grotere bestanden kunnen via bijvoorbeeld WeTransfer verstuurd worden. Daarbij geldt dat memories en eventuele producties steeds per omgaande per post (in het gevraagde veelvoud) moeten worden nagezonden.
» Lees meer

Verlenging termijn parkeerrol
02-11-2015

Met ingang van 1 november 2015 is de in artikel 8 van het rolreglement genoemde termijn die een geschil op de parkeerrol mag staan vijf jaar in plaats van drie jaar.  
» Lees meer

Aanpassing rolreglement
08-10-2015

Artikel 5 van het rolreglement is na opmerkingen van partijen aangepast. Voorheen was het zo dat indien beide partijen akkoord waren met een nader uitstel (dus buiten de normale uitstelregeling) voor de memorie van re- en/of dupliek, de Raad dit als een verzoek tot plaatsing van het geschil op de parkeerrol beschouwde.  Dit artikel is nu zodanig aangepast dat partijen op eenstemmig verzoek éénmaal een nader uitstel kunnen verzoeken. Bij dat verzoek moet een termijn worden genoemd. Die termijn kan niet langer zijn dan twe...
» Lees meer

Het jaarbericht 2014-2015 van de RvA is gepubliceerd.
08-07-2015

Het jaarbericht 2014-2015 van de RvA is op 7 juli jl. gepubliceerd. In het kader van het thema “Tegenspraak” komt onder meer Prof. Egbert Myjer (van 2004 tot 2012, de Nederlandse rechter bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg) aan het woord. Hij betoogt onder meer dat rechters en arbiters ook onderling open moeten staan voor tegenspraak: ‘Rechters moeten ook elkaar durven aanspreken’;‘Een basisbeginsel van een eerlijke procesvoering is tegenspraak’;‘Maak van je hart geen moordku...
» Lees meer

Wijziging uurtarief secretaris
25-06-2015

Het maximale uurtarief van de secretaris wordt per 1 juli 2015 verhoogd tot € 225,00. Deze verhoging is noodzakelijk om kostendekkend te blijven werken. Het huidige tarief van € 210,00 dateert van 1 januari 2011.
» Lees meer

Informatief artikel over RvA in tijdschrift Bouwtotaal
07-05-2015

Als partijen in de bouw of gww-sector een geschil hebben stapt men nog regelmatig naar de burgerlijke rechter. Veel partijen weten echter niet dat een geschil ook voorgelegd kan worden aan een arbiter van de Raad van Arbitrage voor de bouw (RvA). Lees verder in bijgaande documenten. Lees hier deel 1 van het artikel Lees hier deel 2 van het artikel
» Lees meer

Nieuw! Arbitragereglement RvA van 1 januari 2015
30-12-2014

Per 1 januari 2015 kent de RvA een nieuw Arbitragereglement. Dit was noodzakelijk omdat per 1 januari 2015 Boek 4 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, dat de regels bevat voor een arbitrageprocedure, ingrijpend is vernieuwd. Die wet is van toepassing op alle arbitrages, die vanaf 1 januari 2015 aanhangig worden gemaakt. Of het nieuwe Arbitragereglement geldt, hangt echter af van wat daarover is afgesproken in de aannemingsovereenkomst en/of daarbij behorende algemene voorwaarden. Vaak wordt daarin verwezen naar het Arbitrageregleme...
» Lees meer

Procesvolmacht
06-11-2014

Van professionele rechtshulpverleners, niet zijnde advocaten, zal in beginsel niet meer gevraagd worden de in artikel 1038 lid 1 Rv bedoelde bijzondere schriftelijke procesvolmacht over te leggen, tenzij de wederpartij daarom verzoekt.
» Lees meer

Het jaarbericht 2013 van de RvA is gepubliceerd.
14-07-2014

Dit keer besteden we bijzondere aandacht aan integriteit. Daarin heeft de bouwwereld flinke slagen gemaakt. Toch staat de sector net als de rest van het bedrijfsleven nog pas aan het begin van de omgang met integriteitsvraagstukken, zo betoogt Ronald Jeurissen, hoogleraar Bedrijfsethiek aan de Business Universiteit van Nyenrode. Daarnaast belichten we de verschillende routes voor geschilbeslechting in de bouw: via de rechter, met behulp van mediation of door middel van arbitrage. Marjan Wind (raadsheer en arbiter), Harry van Splunder (bestuurs...
» Lees meer

Uitbreiding jurisprudentiesite
28-04-2014

Naast de uitspraken van de RvA zelf, het GIW, het AIBK en de commissie van geschillen KIvI zijn sinds kort ook alle geanonimiseerde uitspraken (vanaf 2005) van de Raad van Arbitrage voor Metaalnijverheid en –Handel op de jurisprudentiesite van de RvA www.raadvanarbitrage.info  te vinden en eenvoudig te doorzoeken.
» Lees meer

Wijziging regeling nakosten
11-04-2014

De regeling inzake nakosten, zoals vermeld in de Leidraad vergoeding kosten van processuele bijstand, zal per 1 mei 2014 worden gewijzigd. In plaats van die regeling, geldt vanaf die datum dat nakosten niet meer standaard berekend worden, maar kunnen worden gevorderd en alsdan kunnen worden toegewezen tot het door de Rechtbanken en Gerechtshoven gehanteerde liquidatietarief: salaris advocaat (het nasalaris) € 131 zonder betekening en verhoogd met € 68 in geval van betekening.
» Lees meer

Aanpassing rolreglement (parkeerrol)
13-03-2014

Artikel 8 van het rolreglement is na opmerkingen van partijen aangepast. Het betrof de voortzetting van het geschil bij beëindiging van de parkeerrol, waarbij regelmatig alsnog een termijn van acht weken werd gegund voor indiening van het volgende processtuk. Deze termijn is thans beperkt tot maximaal vier weken.
» Lees meer

Bereikbaarheid Raad rond de verhuizing
29-01-2014

In verband met de verhuizing is het kantoor van de Raad van Arbitrage op donderdag 30 januari telefonisch niet bereikbaar op het normale telefoonnummer. Voor dringende zaken is er in dit tijdvak een speciaal telefoonnummer beschikbaar: 06-14573600.  Op vrijdag 31 januari a.s. is het kantoor van de Raad de hele dag gesloten. Voor dringende zaken is er deze dag een speciaal telefoonnummer beschikbaar: 06-14573600.  Maandag 3 februari a.s. zijn wij u weer graag van dienst.
» Lees meer

De Raad is verhuisd
27-01-2014

Per 3 februari 2014 is ons bezoekadres: Godebaldkwartier 407, kantoorgebouw Janssoenborch, 7e etage, 3511 DT in Utrecht. De ingang van het nieuwe kantoor bevindt zich in dezelfde winkelgalerij als die van het huidige kantoor, tussen de winkels Halfords en Action. Ons postadres, telefoonnummer en faxnummer blijven ongewijzigd.
» Lees meer

Nieuw bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw: de aan een project verbonden Advies Raad (ook wel Raad van Deskundigen genoemd).
06-11-2013

De Raad van Arbitrage voor de Bouw (RvA) heeft sinds september 2013 een nieuwe tak van dienstverlening: de Advies Raad. Deze AdviesRaad, ook wel Raad van Deskundigen genoemd, kan worden ingesteld op omvangrijke en gecompliceerde projecten. Omdat de samenwerkings- en contractvormen tussen (professionele) bouwpartijen steeds meer op continuïteit gericht zijn, is het faciliteren van een AdviesRaad een logische stap in de ontwikkeling van de RvA als bouwgeschillen-beslechter.   Voor de verdere regeling wordt verwezen naar: AdviesRaad/Ra...
» Geschillenregeling d.d. 1 september 2013
» Lees meer

Cobouw 18 juni jl.: interview met Klaas Mollema!
24-06-2013

» Lees het interview met Klaas Mollema!
» Lees meer

Jaarverslag RvA 2012
17-06-2013

Het jaarverslag 2012 van de RvA is zojuist gepubliceerd. U opent het jaarverslag via de knop hieronder.
» Jaarverslag RvA 2012
» Lees meer

Interviews jaarsverslag 2012
17-06-2013

Lees de interviews uit het jaarverslag 2012 met Gerard Meijer, Alexa Gratama, Irene Gorissen, Frits van Tol en Frank Dijkslag.
» Lees meer

Trend naar toenemende complexiteit in bouwcontracten.
17-06-2013

Lees het artikel in het jaarverslag 2012 over Trend naar toenemende complexiteit in bouwcontracten.
» Lees meer

Visie jaarverslag 2012
17-06-2013

Lees de visie in het jaarverslag 2012 van Klaas Mollema (Bestuursvoorzitter RvA) en Bas van Luik (Directeur RvA)
» Lees meer

Interview Klaas Mollema
17-06-2013

Lees het interview met Klaas Mollema in Bouwformatie: Arbitrage helpt kwaliteit bewaken.
» Lees meer

Uurtarief verlaagd naar max. € 200,00 per 1 januari 2013!
14-01-2013

Het maximale uurtarief dat voor de secretaris berekend wordt is van € 210,00 verlaagd naar € 200,00 (excl. BTW).  Dit tarief geldt voor alle na 1 januari 2013 gemaakte uren.
» Lees meer

Kostenbesparing: één i.p.v. drie arbiters bij belang tot € 100.000,00 in eerste aanleg
14-01-2013

Geschillen in eerste aanleg met een belang tot € 100.000,00 worden volgens het Arbitragereglement van 1 december 2012 steeds beslecht door 1 arbiter.  In oudere reglementen ligt deze grens nog op € 50.000,00 en worden geschillen met een hoger belang in beginsel behandeld door 3 arbiters. Gelet echter op het feit dat de gecompliceerdheid van de geschillen tot een belang van € 100.000,00 niet zodanig is, dat deze niet door één arbiter behandeld kunnen worden,  maakt de Voorzitter in de meeste...
» Lees meer

RVOI-geschillen naar Raad van Arbitrage
03-12-2012

Met ingang van 2 januari 2013 gaat de Raad van Arbitrage voor de Bouw RVOI-geschillen afwikkelen. In de RVOI is bepaald dat geschilbeslechting plaatsvindt door middel van arbitrage volgens het reglement van de Commissie van Geschillen van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIVI NIRIA). Het aantal contracten waarin de RVOI van toepassing wordt verklaard neemt echter gestaag af sinds de invoering van de DNR. Daarmee neemt ook het aantal geschillen af dat conform de arbitrageclausule uit de RVOI wordt beslecht. Het geringe aantal geschille...
» Nieuw reglement van de Commissie van Geschillen
» Lees meer

Arbitragereglement 1 december 2012
29-11-2012

 Het arbitragereglement van de RvA is op een aantal punten aangepast. Dit nieuwe reglement treedt in werking per 1 december 2012 en staat op deze website onder “Wet- en regelgeving”.   Wat is er gewijzigd in dit reglement ten opzichte van het vorige reglement?   1)   Aan artikel 2 (dat bepaalt wat tevens wordt verstaan onder het beslechten van geschillen) is een lid e toegevoegd dat luidt: De schadestaatprocedure als bedoeld in artikel 612 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.   2)&...
» Lees meer

Tariefsverlaging per 1 oktober 2012!
26-09-2012

De RvA heeft een efficiëntieslag gemaakt en daarbij zijn waarborgsom- en moderatiesysteem grondig herzien. Mede als gevolg daarvan zal per 1 oktober 2012 een verlaging plaatsvinden van een groot aantal tarieven voor geschillen die de RvA onder het eigen arbitragereglement behandelt. Daarnaast  zal vanaf die datum in het merendeel van de geschilcategorieën (tot een belang van € 100.000,00 in eerste aanleg en tot een belang van € 50.000,00 in hoger beroep) sprake zijn van een vast bedrag aan kosten respectievelijk van e...
» Lees meer

Jaarverslag RvA 2011
24-06-2012

Het jaarverslag 2011 van de RvA is zojuist gepubliceerd. U opent het jaarverslag via de knop hieronder. Een pdf versie van het verslag vindt u in het menu “Over de RvA” onder de knop “RvA Jaarverslag 2011".
» Jaarverslag RvA 2011
» Lees meer

Wijziging beleid hantering peremptoire termijn vanaf 1 januari 2012
16-11-2011

Tot op heden ging de Raad soepel om met het hanteren van de peremptoire termijn. Dit was historisch gegroeid: de Raad werkte niet met lokale procureurs en de posterijen garandeerden niet een postbestelling binnen 24 uur. Inmiddels zijn er voldoende mogelijkheden om stukken tijdig bij de Raad te laten bezorgen. Gelet hierop zal vanaf 1 januari 2012 de peremptoire datum strikt gehandhaafd gaan worden en zal bij niet tijdige ontvangst van gevraagde stukken direct akte worden verleend van niet dienen daarvan.
» Lees meer

Jaarverslag 2010
14-07-2011

De jaarverslagen van de RvA worden voortaan in een nieuwe stijl gepubliceerd. Het jaarverslag 2010 opent u via de knop hieronder. Een pdf versie van het verslag vindt u in het menu “Over de RvA” onder de knop “Jaarverslagen”.
» Jaarverslag 2010
» Lees meer

Interview met de voorzitter
25-03-2011

In de Cobouw van 25 maart 2011 is een interview geplaatst met de voorzitter van de Raad, mr. Klaas E. Mollema.  Zie onderstaande documenten voor het inleidende artikel en het interview. Inleidend artikel interview met voorzitterInterview met voorzitter
» Lees meer

Nieuwe website
26-01-2011

De website van de RvA is geheel vernieuwd. De beschikbare informatie is overzichtelijker gerangschikt en de doorzichtigheid is aanzienlijk vergroot door de nieuwe zoekmachine. Daarmee kunt u zoeken op woorden of
» Lees meer

Wijziging Rolreglement per 1 januari 2011
01-01-2011

Het Waarborgsom-/moderatieschema en de Richtlijn overlegging producties zijn per 1 januari 2011 opgenomen in het Rolregelement. In het menu Wet- en regelgeving treft u altijd het actuele Rolreglement.
» Lees meer

Nieuwe Voorzitter per 17 november 2010
02-11-2010

De heer mr. K.E. Mollema is benoemd tot Voorzitter van de RvA en het AIBk. Hij volgt in de voetsporen van Mr. P.P. Lampe, die in 2010 de statutaire leeftijdsgrens heeft bereikt.
» Lees meer

Tegemoetkoming kosten rechtsbijstand aangepast per 15 oktober 2010
14-10-2010

Per 15 oktober 2010 wordt bij de berekening van de tegemoetkoming kosten rechtsbijstand standaard 0,5 punt berekend voor nakosten. Dit geldt voor alle geschillen waarin vanaf genoemde datum vonnis wordt gewezen. Het gewijzigde
» Lees meer

Samenwerking RvA en Arbitrage Instituut Bouwkunst
27-01-2010

Per 1 januari jl. is er een personele unie ontstaan tussen de RvA en het AIBk. De voorzitter en leden van het bestuur van de RvA zijn dan ook de voorzitter respectievelijk leden van het bestuur van het AIBk. De RvA voert vanaf die datum het secretariaat voor het AIBk. Er is een nieuw arbitragereglement d.d. 10 februari 2008 dat inhoudelijk gelijkluidend is  aan het arbitragereglement d.d. 27 mei 2006 van de Raad van Arbitrage voor de Bouw. Dit nieuwe reglement is, afhankelijk van het arbitraal beding, over het algemeen van toepassing op g...
» Lees meer

Garantiewoning geschillen naar RvA
01-01-2010

In verband met de geleidelijke afbouw van het GIW per 1 januari 2010, heeft de RvA vanaf die datum de nieuwe GIW- en AIG-arbitrages in behandeling genomen voor zover de betrokken ondernemer is aangesloten bij Woningborg N.V. Op de
» Lees meer

De uitkomst van het Klantwaarderingsonderzoek
17-08-2008

Het klantwaarderingsonderzoek, waarover onder het kopje januari 2008 is bericht, is inmiddels afgerond. Van de advocaten heeft 75% en van de partijen heeft 55% aangegeven tevreden te zijn over het werk van de Raad. Tot die
» Lees meer

RvA laat klantwaarderingsonderzoek doen
08-01-2008

KLANTWAARDERINGSONDERZOEK I De RvA streeft voortdurend naar het verbeteren van zijn dienstverlening. In dit kader is besloten een klantwaarderingsonderzoek te houden onder partijen en professionele
» Lees meer

Jaarrede 2005
25-04-2005

Hoofdpunten uit de rede, op 22 mei 2005 uitgesproken op de jaarvergadering van de Raad van Arbitrage voor de Bouw door de voorzitter, mr. P.P. Lampe  
» Lees meer