Raad van Arbitrage

De RvA is deskundig, onafhankelijk en snel en helpt partijen bij het zo vroeg mogelijk oplossen van conflicten die een succesvolle oplevering van een woning of bouwproject in de weg staan. 
lees verder

Een (dreigend) geschil in een bouwproject?

Een succesvol verloop van bouwprojecten is gebaat bij conflictpreventie en een bijtijdse en de-escalerende aanpak van geschillen. De RvA biedt diverse instrumenten die daaraan bijdragen. Daarnaast handelt de RvA bouwgeschillen af die u kunt voorleggen, of waarin u zich verdedigt in een geschil dat een andere partij heeft voorgelegd.
lees verder

Een Woningborg geschil?

U heeft een geschil over een woning en u heeft een Woningborg-certificaat? Of uw woning valt onder een van de volgende garantieregelingen: Stiwoga, GIW of AIG? Dan kunt u als consument voor € 450 dat geschil laten behandelen. 
klik hier

De rva maakt maatwerk mogelijk

Bij de RvA kunt u als partijen zelf bepalen hoe u de te voeren procedure wilt inrichten. Wilt u bijvoorbeeld sneller procederen, minder stukken indienen of zelf de arbiters kiezen? Dat kan: in overleg met de RvA kunt u samen zelf de arbitrage vormgeven die bij u past. Dit maatwerk scheelt kosten en tijd en draagt bij aan de-escalatie en acceptatie.
klik dan hier

Wat doet de rva?

Arbitrage is een in de wet verankerde vorm van rechtspraak en is bij uitstek geschikt om conflicten op praktische wijze op te lossen met een zo groot mogelijk draagvlak. Naast de traditionele geschilbeslechting biedt de RvA ook de nodige methoden om geschillen te voorkomen of, als dat niet lukt, onnodige escalatie te vermijden.
lees meer

onze arbiters

De RvA beschikt over ruim honderd arbiters. Tachtig daarvan hebben een bouwkundige achtergrond. De overige twintig arbiters zijn jurist en vrijwel altijd afkomstig uit de rechterlijke macht.
maak kennis met onze arbiters

ir. J.D. Westerduin
ir. L.E.J.J. Schaap
ir. F.S. de Zwart
prof. mr. dr. G. van Rijssen
ir. ing. F.J.A. van Laarhoven MRE
ir. drs. J.F. Houtman
mr. ing. J.W.P.M. Mutsaers

Succesvol bouwen vraagt om preventie en de-escalatie

Succesvol afronden van bouwprojecten is gebaat bij conflictpreventie en een bijtijdse en de-escalerende aanpak van geschillen. De RvA biedt diverse instrumenten die daaraan bijdragen.
lees meer

De unieke kracht van arbitrage

Arbitrage biedt unieke mogelijkheden voor vroegtijdige creatieve en innovatieve conflictoplossing, met een zo groot mogelijk draagvlak. Die unieke kracht van arbitrage kan beter worden benut, vindt RvA-bestuursvoorzitter Reina Weening.
lees meer

Onze uitspraken

Onderdeel van onze transparante werkwijze is dat we alle uitspraken (geanonimiseerd) publiceren op raadvanarbitrage.info.
uitspraken zoeken

“Een arbiter heeft goede antennes nodig”

15-02-2022 | Column

“Een arbiter heeft goede antennes nodig”

De RvA heeft in samenspraak met zijn arbiters een professionele standaard ontwikkeld. Daarmee laten zij zien wat goede arbitrale rechtspraak is en hoe zij hun verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het handelen als arbiters gezamenlijk invullen.
Lees verder

Boekpresentatie Richard Neerhof

03-04-2024 | Actueel

Onlangs heeft het IBR het boek 'Bindende werking van private normen en regels in het privaatrechtelijk bouwrecht' van prof. dr. A.R. (Richard) Neerhof uitgebracht. Dit boek gaat onder meer over de vraag wanneer de (burgerlijke) rechter of arbiter in geschillen die gaan over de bouw de bindende werking van private regels aanneemt in privaatrechtelijke verhoudingen en op welke gronden.
Lees verder

Wie is aansprakelijk voor herstelkosten van fouten bij rioleringswerk?

07-03-2024 | Actueel

Wie een overeenkomst beëindigt en hoe - opzeggen, ontbinden of beëindigen met wederzijds goedvinden - dat maakt nogal verschil. (Deze aflevering van de rubriek de Arbiter verscheen in februari 2024 op Cobouw.nl) De zaak waar het hier om draait, begint ermee dat een hoofdaannemer een onderaannemer opdracht geeft voor rioleringswerk op een bedrijvenpark, voor een bedrag van 260 duizend euro.
Lees verder