Raad van Arbitrage

De RvA is deskundig, onafhankelijk en snel en helpt partijen bij het zo vroeg mogelijk oplossen van conflicten die een succesvolle oplevering van een woning of bouwproject in de weg staan. 
lees verder

Een (dreigend) geschil in een bouwproject?

Een succesvol verloop van bouwprojecten is gebaat bij conflictpreventie en een bijtijdse en de-escalerende aanpak van geschillen. De RvA biedt diverse instrumenten die daaraan bijdragen. Daarnaast handelt de RvA bouwgeschillen af die u kunt voorleggen, of waarin u zich verdedigt in een geschil dat een andere partij heeft voorgelegd.
lees verder

Een Woningborg geschil?

U heeft een geschil over een woning en u heeft een Woningborg-certificaat? Of uw woning valt onder een van de volgende garantieregelingen: Stiwoga, GIW of AIG? Dan kunt u als consument voor € 450 dat geschil laten behandelen. 
klik hier

De rva maakt maatwerk mogelijk

Bij de RvA kunt u als partijen zelf bepalen hoe u de te voeren procedure wilt inrichten. Wilt u bijvoorbeeld sneller procederen, minder stukken indienen of zelf de arbiters kiezen? Dat kan: in overleg met de RvA kunt u samen zelf de arbitrage vormgeven die bij u past. Dit maatwerk scheelt kosten en tijd en draagt bij aan de-escalatie en acceptatie.
klik dan hier

Wat doet de rva?

Arbitrage is een in de wet verankerde vorm van rechtspraak en is bij uitstek geschikt om conflicten op praktische wijze op te lossen met een zo groot mogelijk draagvlak. Naast de traditionele geschilbeslechting biedt de RvA ook de nodige methoden om geschillen te voorkomen of, als dat niet lukt, onnodige escalatie te vermijden.
lees meer

onze arbiters

De RvA beschikt over ruim honderd arbiters. Tachtig daarvan hebben een bouwkundige achtergrond. De overige twintig arbiters zijn jurist en vrijwel altijd afkomstig uit de rechterlijke macht.
maak kennis met onze arbiters

ir. M. Romijn
mr. ing. J.C. Huijzer
ir. ing. F.J.A. van Laarhoven MRE
ir. P.P.J. Lahaye
ing. H.J. Asbroek
mr. W.C. Haasnoot
ir. J.M. Kuling

Succesvol bouwen vraagt om preventie en de-escalatie

Succesvol afronden van bouwprojecten is gebaat bij conflictpreventie en een bijtijdse en de-escalerende aanpak van geschillen. De RvA biedt diverse instrumenten die daaraan bijdragen.
lees meer

De unieke kracht van arbitrage

Arbitrage biedt unieke mogelijkheden voor vroegtijdige creatieve en innovatieve conflictoplossing, met een zo groot mogelijk draagvlak. Die unieke kracht van arbitrage kan beter worden benut, vindt RvA-bestuursvoorzitter Reina Weening.
lees meer

Onze uitspraken

Onderdeel van onze transparante werkwijze is dat we alle uitspraken (geanonimiseerd) publiceren op raadvanarbitrage.info.
uitspraken zoeken

“Een arbiter heeft goede antennes nodig”

15-02-2022 | Column

“Een arbiter heeft goede antennes nodig”

De RvA heeft in samenspraak met zijn arbiters een professionele standaard ontwikkeld. Daarmee laten zij zien wat goede arbitrale rechtspraak is en hoe zij hun verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het handelen als arbiters gezamenlijk invullen.
Lees verder

Bij oplevering zichtbare en onzichtbare gebreken: anticipatie op artikel 7:758 lid 4 (nieuw) BW?

20-06-2024 | Actueel

Bij oplevering zichtbare en onzichtbare gebreken: anticipatie op artikel 7:758 lid 4 (nieuw) BW?

Aannemer heeft een heel oud woonhuis met bollenschuur getransformeerd (‘vernieuwbouwd’) tot een aantal appartementen. Opdrachtgever klaagt over een aantal gebreken. In de overeenkomst (en ook in artikel 7:758 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek (BW)) is bepaald dat de aannemer na oplevering niet langer aansprakelijk is voor gebreken die redelijkerwijs bij oplevering ontdekt hadden moeten worden.
Lees verder

Nieuwe directeur

21-05-2024 | Actueel

Nieuwe directeur

Vanaf 22 juli 2024 is Linda Korpershoek de nieuwe directeur van de Raad van Arbitrage in bouwgeschillen (RvA). Zij neemt het stokje over van interim-directeur Wijnand Fassotte. Linda werkte eerder als waarnemend directeur, adjunct-directeur, programmamanager en manager bij diverse onderdelen van de ministeries van VWS en IenW.
Lees verder