home > Onze procedures > Mediation

Mediation

De RvA verkent de mogelijkheden om partijen in de toekomst ook mediation aan te kunnen bieden. Mediation past bij de groeiende behoefte in het veld om geschillen met het oog op de samenwerking snel en met minder kosten op te lossen.
Een aantal van onze arbiters is gecertificeerd mediator dus ook die kennis en vaardigheden heeft de RvA in huis. De rollen van mediator en arbiter zullen daarbij overigens wel gescheiden blijven. Een arbiter kan niet optreden in een geschil waarbij hij eerst als mediator is opgetreden.
(Zodra wij mediation aan kunnen bieden, zullen we daar op onze site uitgebreid aandacht aan besteden, naar verwachting zal dit in de loop van 2021 zijn.)