Onze arbiters

De RvA beschikt over ruim honderd arbiters. Tachtig daarvan hebben een bouwkundige achtergrond. De overige twintig arbiters zijn jurist en vrijwel altijd afkomstig uit de rechterlijke macht.

Leden-gespecialiseerde aannemer

BSNC

Knol, ing. J.

Middelkoop, J. van

VHG

Kramer, ing. W.J.M.

Leden-gespecialiseerde adviseur

RvA Metaalnijverheid en -Handel

Sperling, ir. F.

Toorenburg, mr. ing. E.R.C. van