Beschoeiing vervult grond- en waterkerende functie niet als gevolg van onvolledig ontwerp

17-07-2024 | Actueel

Beschoeiing vervult grond- en waterkerende functie niet als gevolg van onvolledig ontwerp

het werk De aannemer heeft een project gerealiseerd van acht woningen op een door de gemeente gecreëerd kunstmatig eiland. Met de bewoners zijn koop-/aannemingsovereenkomsten gesloten met toepassing van de Woningborg Garantie- en Waarborgregeling.
Lees verder

OMOP-raamovereenkomst

03-07-2024 | Actueel

OMOP-raamovereenkomst

Een OMOP-raamovereenkomst voor het plaatsen van ondergrondse restafvalcontainers, met een fictieve som. Afrekening op basis van meetbrieven. De fictieve som is geen aanneemsom geworden. In een RAW-bestek zijn de uit te voeren werkzaamheden exact beschreven, zodat glashelder is wat er van de aannemer wordt verwacht.
Lees verder

Bij oplevering zichtbare en onzichtbare gebreken: anticipatie op artikel 7:758 lid 4 (nieuw) BW?

20-06-2024 | Actueel

Bij oplevering zichtbare en onzichtbare gebreken: anticipatie op artikel 7:758 lid 4 (nieuw) BW?

Aannemer heeft een heel oud woonhuis met bollenschuur getransformeerd (‘vernieuwbouwd’) tot een aantal appartementen. Opdrachtgever klaagt over een aantal gebreken. In de overeenkomst (en ook in artikel 7:758 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek (BW)) is bepaald dat de aannemer na oplevering niet langer aansprakelijk is voor gebreken die redelijkerwijs bij oplevering ontdekt hadden moeten worden.
Lees verder

Nieuwe directeur

21-05-2024 | Actueel

Nieuwe directeur

Vanaf 22 juli 2024 is Linda Korpershoek de nieuwe directeur van de Raad van Arbitrage in bouwgeschillen (RvA). Zij neemt het stokje over van interim-directeur Wijnand Fassotte. Linda werkte eerder als waarnemend directeur, adjunct-directeur, programmamanager en manager bij diverse onderdelen van de ministeries van VWS en IenW.
Lees verder

Tijdens een storm opwaaiende zonnepanelen: garantie of niet?

16-05-2024 | Actueel

Tijdens een storm opwaaiende zonnepanelen: garantie of niet?

In 2018 wordt een appartementengebouw opgeleverd met ruim 120 zonnepanelen op het dak. Tijdens een storm in 2022 waaien een aantal panelen op en komen los uit hun onderconstructie.  De eigenaren spreken hun opstal verzekeraar aan, maar die weigert uit te keren omdat de zonnepanelen niet goed zijn bevestigd en schade door constructiefouten niet is gedekt.
Lees verder

wel of geen voorgeschreven onderaannemer?

02-05-2024 | Actueel

Op 17 januari 2024 heeft de RvA een uitspraak gedaan over de “voorgeschreven onderaannemer” (37.482). Een onderaannemer veroorzaakte waterschade in een te verbouwen hotelpand. Volgens de hoofdaannemer is de onderaannemer door de opdrachtgever voorgeschreven, zoals bedoeld in paragraaf 6 lid 27 van de toepasselijke UAV 2012, zodat niet hij, maar de opdrachtgever aansprakelijk is voor de schade.
Lees verder

Big bag met puin geen oplossing voor infiltratie van hemelwater

29-04-2024 | Actueel

Wateroverlast door een niet werkende infiltratieoplossing moet worden hersteld. De wijze waarop is echter aan de aannemer. (Deze aflevering van de rubriek de Arbiter verscheen in april 2024 op Cobouw.nl) Dit keer behandelen we in deze rubriek een Woningborg-geschil.
Lees verder

Boekpresentatie Richard Neerhof

03-04-2024 | Actueel

Onlangs heeft het IBR het boek 'Bindende werking van private normen en regels in het privaatrechtelijk bouwrecht' van prof. dr. A.R. (Richard) Neerhof uitgebracht. Dit boek gaat onder meer over de vraag wanneer de (burgerlijke) rechter of arbiter in geschillen die gaan over de bouw de bindende werking van private regels aanneemt in privaatrechtelijke verhoudingen en op welke gronden.
Lees verder

Interim algemeen directeur

04-01-2024 | Actueel

Vanaf 1 januari 2024 neemt Wijnand Fassotte als interim algemeen directeur het stokje over van Bas van Luik, die verder gaat in de rol van secretaris. Met Wijnand haalt de RvA een ervaren interim directeur, bestuurder en organisatieadviseur in huis.
Lees verder

De RvA in het Magazine Sport en Gemeenten

27-12-2023 | Actueel

In het Magazine Sport en Gemeenten van december 2023 staat een artikel over de RvA met onder meer aandacht voor versnelde procedures en mediation. Klik hier voor het artikel.  
Lees verder

Schooldomein in gesprek met directeur RvA: "Onze instrumenten voor geschilpreventie en de-escalatie zijn vooral voor de bouw van scholen en kindcentra interessant vanwege het seizoensgebonden bouwen"

17-07-2023 | Actueel

De Raad van Arbitrage in bouwgeschillen (RvA) is een onafhankelijk instituut dat zich al sinds 1907 bezighoudt met het beslechten van bouwgeschillen. Wat doet de Raad precies? “De RvA helpt partijen bij het zo vroeg mogelijk oplossen van conflicten die een succesvolle oplevering van een woning of bouwproject in de weg staan”, vertelt de directeur van de Raad van Arbitrage Bas van Luik: “De actuele dringende vraag naar woningen, de energietransitie, de technologische ontwikkelingen, de beschikbare publieke middelen en de verwachtingen van de maatschappij in een bereikbaar en waterveilig Nederland, stellen steeds hogere eisen aan het bouwproces en de samenwerking tussen partijen.
Lees verder

Vertraging bij gevelrenovatie leidt tot een miljoeneneis

22-06-2023 | Actueel

Vertraging bij gevelrenovatie leidt tot een miljoeneneis

Een aannemer en een onderaannemer liggen in de clinch over problemen bij de gevelrenovatie van een gebouw van 19 verdiepingen. (Deze aflevering van de rubriek de arbiter verscheen eind mei 2023 op Cobouw.nl) Wat gaat aan dit geschil vooraf? Een aannemer krijgt de opdracht de gevels van een flatgebouw te renoveren.
Lees verder

nieuwe Fast Track procedures en mediation

02-11-2022 | Actueel

De Raad van Arbitrage in bouwgeschillen (“RvA”) kent, naast haar andere procedures, sinds medio oktober 2022 ook twee nieuwe Fast Track procedures: Fast Track Light en Fast Track Plus. Ook biedt de RvA sinds medio oktober 2022 mediation aan.
Lees verder

per 1 september 2021: start digitaal procesdossier

01-09-2021 | Actueel

De RvA en de arbiters van de RvA gaan op termijn over naar een digitaal procesdossier. Processtukken moeten daarom vanaf 1 september 2021 ook steeds digitaal, uitsluitend als PDF, ingediend worden. De memorie en de producties (bijlagen) moeten tot één PDF zijn samengevoegd.
Lees verder

Nieuwe naam rva

08-04-2021 | Actueel

De RvA heeft zijn naam per 8 april 2021 veranderd. De nieuwe naam is voluit: ‘Raad van Arbitrage in bouwgeschillen’. Door de oude toevoeging (‘voor de Bouw’) aan te passen, wil de RvA benadrukken wat zijn kernactiviteit is: het oplossen van bouwgeschillen en tegelijkertijd zijn neutraliteit onderstrepen.
Lees verder