update 23 september 2021: zittingen en de maatregelen tegen corona

23-09-2021 | Actueel

De RvA huurt voor haar zittingen buiten kantoor een zaal in een horeca-gelegenheid. Toegang tot horeca is vanaf 25 september 2021 uitsluitend mogelijk met een Coronatoegangsbewijs in combinatie met een identiteitsbewijs.
Lees verder

per 1 september 2021: start digitaal procesdossier

01-09-2021 | Actueel

De RvA en de arbiters van de RvA gaan op termijn over naar een digitaal procesdossier. Processtukken moeten daarom vanaf 1 september 2021 ook steeds digitaal, uitsluitend als PDF, ingediend worden. De memorie en de producties (bijlagen) moeten tot één PDF zijn samengevoegd.
Lees verder

update 13 augustus 2021: zittingen en de maatregelen tegen Corona

16-08-2021 | Actueel

De per 13 augustus jl. door de overheid verlengde maatregelen om de verspreiding van het Corona-virus tegen te gaan, brengen geen wijziging in het beleid van de RvA dat in belang van partijen de zittingen zoveel mogelijk doorgang vinden.
Lees verder

Nieuwe naam rva

08-04-2021 | Actueel

De RvA heeft zijn naam per 8 april 2021 veranderd. De nieuwe naam is voluit: ‘Raad van Arbitrage in bouwgeschillen’. Door de oude toevoeging (‘voor de Bouw’) aan te passen, wil de RvA benadrukken wat zijn kernactiviteit is: het oplossen van bouwgeschillen en tegelijkertijd zijn neutraliteit onderstrepen.
Lees verder

Zittingen en lockdown

14-01-2021 | Actueel

De per 12 januari jl. door de overheid tot en met 9 februari a.s. verlengde maatregelen om de verspreiding van het Corona-virus tegen te gaan, brengen geen wijziging in het beleid van de RvA dat in belang van partijen de zittingen zoveel mogelijk doorgang vinden.
Lees verder

Update 15 december 2020: zittingen en de lockdown maatregelen

20-12-2020 | Actueel

De per heden, 15 december, door de overheid ingevoerde aanvullende maatregelen om de verspreiding van het Corona-virus tegen te gaan, brengen geen wijziging in het beleid van de RvA dat in belang van partijen de zittingen zoveel mogelijk doorgang vinden.
Lees verder

Update 4 november 2020: zittingen en de tijdelijk aangescherpte covid-19-maatregelen

11-11-2020 | Actueel

De per 4 november 2020 tijdelijk aangescherpte maatregelen brengen geen wijziging in het beleid van de RvA dat in belang van partijen de zittingen zoveel mogelijk doorgang vinden. Vanzelfsprekend gebeurt dit steeds met in achtneming van alle overheidsrichtlijnen, waaronder de bekende anderhalve-meter-norm.
Lees verder

Update 29 september 2020: zittingen en de aangescherpte covid-19-maatregelen

29-09-2020 | Actueel

De per 29 september 2020 aangescherpte maatregelen brengen geen wijziging in het beleid van de RvA dat in belang van partijen de zittingen zoveel mogelijk doorgang vinden. Vanzelfsprekend gebeurt dit steeds met in achtneming van alle overheids-richtlijnen, waaronder de bekende anderhalve-meter-norm.
Lees verder

Update 26 mei 2020: herstart fysieke zittingen per 2 juni a.s.

26-05-2020 | Actueel

In verband met de afgekondigde gedeeltelijke opheffing van de Corona-maatregelen per 1 juni a.s., zal de RvA vanaf 2 juni weer zittingen gaan doen op locatie met fysieke aanwezigheid van partijen. Vanzelfsprekend zal dit steeds gebeuren met in achtneming van de RIVM-richtlijnen, waaronder de bekende anderhalve meter norm.
Lees verder

Update coronacrisis: werkwijze van de raad van arbitrage vanaf 28 april

28-04-2020 | Actueel

De Raad van Arbitrage werkt de komende tijd door zoals hij dat de afgelopen weken heeft gedaan. Dat betekent dat nieuwe zaken worden ingenomen, lopende zaken worden behandeld en vonnissen worden uitgereikt. De Raad van Arbitrage houdt zich daarbij uiteraard aan de maatregelen van het kabinet in de aanpak van het coronavirus.
Lees verder

Coronavirus

16-03-2020 | Actueel

In verband met de overheidsmaatregelen om te verspreiding van het Coronavirus te beperken zijn alle mondelinge behandelingen in de periode vanaf dinsdag 17 maart tot en met donderdag 30 april afgelast. Deze worden verzet naar een latere datum.
Lees verder

Nieuwe bestuursvoorzitter

02-01-2020 | Actueel

Met ingang van 1 januari jl. is mevrouw mr. R.E. Weening bestuursvoorzitter van de Raad en het AIBk. Zij is benoemd door de besturen van de Raad en het AIBk, op voordracht van de Raad voor de Rechtspraak. De nieuwe bestuursvoorzitter is daarnaast senior raadsheer bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden en sinds 2015 arbiter (lid-jurist) van de Raad.
Lees verder

Verlenging termijn parkeerrol

02-01-2020 | Actueel

Met ingang van 1 januari 2020 is de in artikel 8 van het rolreglement genoemde maximale termijn dat een geschil op de parkeerrol mag staan (vijf jaar) komen te vervallen. Als het geschil na plaatsing op de parkeerrol wordt ingetrokken wordt voor de plaatsing op de parkeerrol en voor de jaarlijkse verlenging steeds 0,25 uur in rekening gebracht.
Lees verder