Aannemer vertrouwt te veel op 'blauwe ogen' asfaltverwerker, gemeente wil geld terug

04-05-2023 | Actueel

Aannemer vertrouwt te veel op

Afspreken dat je – tegen betaling – teerhoudend asfalt thermisch zult laten verwerken en dat dan niet doen: dat kan toch niet zomaar? (Deze aflevering van de rubiek De Arbiter verscheen in mei 2023 op Cobouw.
Lees verder

nieuwe Fast Track procedures en mediation

02-11-2022 | Actueel

De Raad van Arbitrage in bouwgeschillen (“RvA”) kent, naast haar andere procedures, sinds medio oktober 2022 ook twee nieuwe Fast Track procedures: Fast Track Light en Fast Track Plus. Ook biedt de RvA sinds medio oktober 2022 mediation aan.
Lees verder

“Een arbiter heeft goede antennes nodig”

15-02-2022 | Column

“Een arbiter heeft goede antennes nodig”

De RvA heeft in samenspraak met zijn arbiters een professionele standaard ontwikkeld. Daarmee laten zij zien wat goede arbitrale rechtspraak is en hoe zij hun verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het handelen als arbiters gezamenlijk invullen.
Lees verder

“je moet niet bang zijn voor conflicten”

15-11-2021 | Column
Ysbrand Visser, www.duurzaamgebouwd.nl

Als de samenwerking in een bouwproject ontspoort, kan de Raad van Arbitrage in bouwgeschillen helpen bij het oplossen van de kwestie. De bestuursvoorzitter van die raad, mr. Reina Weening, opent op 25 november het congres Gamechangers in de Bouw & Infra.
Lees verder

per 1 september 2021: start digitaal procesdossier

01-09-2021 | Actueel

De RvA en de arbiters van de RvA gaan op termijn over naar een digitaal procesdossier. Processtukken moeten daarom vanaf 1 september 2021 ook steeds digitaal, uitsluitend als PDF, ingediend worden. De memorie en de producties (bijlagen) moeten tot één PDF zijn samengevoegd.
Lees verder

“Oké, het voldoet niet maar het is opgeleverd”

30-08-2021 | Column
ir. H.C.M. (Hajé) van Egmond, lid deskundige van de RvA. Beleidsadviseur Kwaliteitsborging, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Voordat ik in 2015 arbiter werd, had ik weinig of geen ervaring met de privaatrechtelijke bouwregelgeving. Wel had ik al veel schadeonderzoek gedaan, maar de juridische afhandeling daarvan was tot dan toe voor mij aan het oog onttrokken.
Lees verder

Reina Weening in FD: 'Sneller ingrijpen voorkomt dat bouwconflicten ontsporen'

17-06-2021 | Column

Reina Weening in FD:

'Sneller ingrijpen voorkomt dat bouwconflicten ontsporen'  Arend Clahsen - Financieel Dagblad 16 juni 2021 Als het misgaat bij een bouwproject, gaat het al snel goed mis. Zo kampten het Zuidasdok en de Afsluitdijk door onvoorziene omstandigheden met enorme kostenstijgingen.
Lees verder

voorkomen is beter dan genezen: ook in aanbestedingen

01-06-2021 | Column
prof.em mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis en mr. Andrea Chao, partner bouw- en aanbestedingsrecht Bird & Bird.

De voorzitter van de Raad van Arbitrage in Bouwgeschillen heeft ons uitgenodigd om een blog te schrijven voor de website van de Raad. Die eervolle uitnodiging nemen we graag aan. De uitnodiging plaatste ons wel voor de vraag waar iets over te zeggen.
Lees verder

De RvA anno 2021: 'there is nothing so stable as change'

15-04-2021 | Column
Reina Weening, RvA-bestuursvoorzitter

De RvA anno 2021:

De Raad van Arbitrage (RvA) legt in toenemende mate de nadruk op het voorkomen van geschillen. Dat sluit niet alleen aan bij de behoefte van alle partijen in de bouwwereld: het kenmerkt ook de inzet die de RvA al vanaf zijn oprichting in 1907 altijd heeft gekozen.
Lees verder

Nieuwe naam rva

08-04-2021 | Actueel

De RvA heeft zijn naam per 8 april 2021 veranderd. De nieuwe naam is voluit: ‘Raad van Arbitrage in bouwgeschillen’. Door de oude toevoeging (‘voor de Bouw’) aan te passen, wil de RvA benadrukken wat zijn kernactiviteit is: het oplossen van bouwgeschillen en tegelijkertijd zijn neutraliteit onderstrepen.
Lees verder