Vacature: directeur

18-09-2023 | Actueel

Vacature: directeur

Strategiewijziging RvA vraagt om een nieuw gezichtJe kunt snel, onpartijdig en deskundig zijn - al 115 jaar. Maar je kunt niet zomaar blijven doen wat je altijd deed. De Raad van Arbitrage in bouwgeschillen verandert van koers en die strategiewijziging vraagt om twee nieuwe handen aan het stuur.
Lees verder

Vertraging in aanleg van zonnepanelen leidt tot schadeclaim

07-08-2023 | Actueel

Vertragingen kunnen leiden tot gevolgschade. Wie een dergelijke schade wil claimen, moet wel zorgen voor een stevige onderbouwing. [Deze aflevering van de rubiek de Arbiter verscheen in juli 2023 op Cobouw.nl] De zaak bij de Raad van Arbitrage in bouwgeschillen (RvA) die we hier vandaag bespreken, draait om een schadeclaim.
Lees verder

Schooldomein in gesprek met directeur RvA: "Onze instrumenten voor geschilpreventie en de-escalatie zijn vooral voor de bouw van scholen en kindcentra interessant vanwege het seizoensgebonden bouwen"

17-07-2023 | Actueel

De Raad van Arbitrage in bouwgeschillen (RvA) is een onafhankelijk instituut dat zich al sinds 1907 bezighoudt met het beslechten van bouwgeschillen. Wat doet de Raad precies? “De RvA helpt partijen bij het zo vroeg mogelijk oplossen van conflicten die een succesvolle oplevering van een woning of bouwproject in de weg staan”, vertelt de directeur van de Raad van Arbitrage Bas van Luik: “De actuele dringende vraag naar woningen, de energietransitie, de technologische ontwikkelingen, de beschikbare publieke middelen en de verwachtingen van de maatschappij in een bereikbaar en waterveilig Nederland, stellen steeds hogere eisen aan het bouwproces en de samenwerking tussen partijen.
Lees verder

Vertraging bij gevelrenovatie leidt tot een miljoeneneis

22-06-2023 | Actueel

Vertraging bij gevelrenovatie leidt tot een miljoeneneis

Een aannemer en een onderaannemer liggen in de clinch over problemen bij de gevelrenovatie van een gebouw van 19 verdiepingen. (Deze aflevering van de rubriek de arbiter verscheen eind mei 2023 op Cobouw.nl) Wat gaat aan dit geschil vooraf? Een aannemer krijgt de opdracht de gevels van een flatgebouw te renoveren.
Lees verder

nieuwe Fast Track procedures en mediation

02-11-2022 | Actueel

De Raad van Arbitrage in bouwgeschillen (“RvA”) kent, naast haar andere procedures, sinds medio oktober 2022 ook twee nieuwe Fast Track procedures: Fast Track Light en Fast Track Plus. Ook biedt de RvA sinds medio oktober 2022 mediation aan.
Lees verder

“Een arbiter heeft goede antennes nodig”

15-02-2022 | Column

“Een arbiter heeft goede antennes nodig”

De RvA heeft in samenspraak met zijn arbiters een professionele standaard ontwikkeld. Daarmee laten zij zien wat goede arbitrale rechtspraak is en hoe zij hun verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het handelen als arbiters gezamenlijk invullen.
Lees verder

per 1 september 2021: start digitaal procesdossier

01-09-2021 | Actueel

De RvA en de arbiters van de RvA gaan op termijn over naar een digitaal procesdossier. Processtukken moeten daarom vanaf 1 september 2021 ook steeds digitaal, uitsluitend als PDF, ingediend worden. De memorie en de producties (bijlagen) moeten tot één PDF zijn samengevoegd.
Lees verder

Nieuwe naam rva

08-04-2021 | Actueel

De RvA heeft zijn naam per 8 april 2021 veranderd. De nieuwe naam is voluit: ‘Raad van Arbitrage in bouwgeschillen’. Door de oude toevoeging (‘voor de Bouw’) aan te passen, wil de RvA benadrukken wat zijn kernactiviteit is: het oplossen van bouwgeschillen en tegelijkertijd zijn neutraliteit onderstrepen.
Lees verder