Boekpresentatie Richard Neerhof

03-04-2024 | Actueel

Onlangs heeft het IBR het boek 'Bindende werking van private normen en regels in het privaatrechtelijk bouwrecht' van prof. dr. A.R. (Richard) Neerhof uitgebracht. Dit boek gaat onder meer over de vraag wanneer de (burgerlijke) rechter of arbiter in geschillen die gaan over de bouw de bindende werking van private regels aanneemt in privaatrechtelijke verhoudingen en op welke gronden.
Lees verder

Wie is aansprakelijk voor herstelkosten van fouten bij rioleringswerk?

07-03-2024 | Actueel

Wie een overeenkomst beëindigt en hoe - opzeggen, ontbinden of beëindigen met wederzijds goedvinden - dat maakt nogal verschil. (Deze aflevering van de rubriek de Arbiter verscheen in februari 2024 op Cobouw.nl) De zaak waar het hier om draait, begint ermee dat een hoofdaannemer een onderaannemer opdracht geeft voor rioleringswerk op een bedrijvenpark, voor een bedrag van 260 duizend euro.
Lees verder

Interim algemeen directeur

04-01-2024 | Actueel

Vanaf 1 januari 2024 neemt Wijnand Fassotte als interim algemeen directeur het stokje over van Bas van Luik, die verder gaat in de rol van secretaris. Met Wijnand haalt de RvA een ervaren interim directeur, bestuurder en organisatieadviseur in huis.
Lees verder

De RvA in het Magazine Sport en Gemeenten

27-12-2023 | Actueel

In het Magazine Sport en Gemeenten van december 2023 staat een artikel over de RvA met onder meer aandacht voor versnelde procedures en mediation. Klik hier voor het artikel.  
Lees verder

Schooldomein in gesprek met directeur RvA: "Onze instrumenten voor geschilpreventie en de-escalatie zijn vooral voor de bouw van scholen en kindcentra interessant vanwege het seizoensgebonden bouwen"

17-07-2023 | Actueel

De Raad van Arbitrage in bouwgeschillen (RvA) is een onafhankelijk instituut dat zich al sinds 1907 bezighoudt met het beslechten van bouwgeschillen. Wat doet de Raad precies? “De RvA helpt partijen bij het zo vroeg mogelijk oplossen van conflicten die een succesvolle oplevering van een woning of bouwproject in de weg staan”, vertelt de directeur van de Raad van Arbitrage Bas van Luik: “De actuele dringende vraag naar woningen, de energietransitie, de technologische ontwikkelingen, de beschikbare publieke middelen en de verwachtingen van de maatschappij in een bereikbaar en waterveilig Nederland, stellen steeds hogere eisen aan het bouwproces en de samenwerking tussen partijen.
Lees verder

Vertraging bij gevelrenovatie leidt tot een miljoeneneis

22-06-2023 | Actueel

Vertraging bij gevelrenovatie leidt tot een miljoeneneis

Een aannemer en een onderaannemer liggen in de clinch over problemen bij de gevelrenovatie van een gebouw van 19 verdiepingen. (Deze aflevering van de rubriek de arbiter verscheen eind mei 2023 op Cobouw.nl) Wat gaat aan dit geschil vooraf? Een aannemer krijgt de opdracht de gevels van een flatgebouw te renoveren.
Lees verder

nieuwe Fast Track procedures en mediation

02-11-2022 | Actueel

De Raad van Arbitrage in bouwgeschillen (“RvA”) kent, naast haar andere procedures, sinds medio oktober 2022 ook twee nieuwe Fast Track procedures: Fast Track Light en Fast Track Plus. Ook biedt de RvA sinds medio oktober 2022 mediation aan.
Lees verder

“Een arbiter heeft goede antennes nodig”

15-02-2022 | Column

“Een arbiter heeft goede antennes nodig”

De RvA heeft in samenspraak met zijn arbiters een professionele standaard ontwikkeld. Daarmee laten zij zien wat goede arbitrale rechtspraak is en hoe zij hun verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het handelen als arbiters gezamenlijk invullen.
Lees verder

per 1 september 2021: start digitaal procesdossier

01-09-2021 | Actueel

De RvA en de arbiters van de RvA gaan op termijn over naar een digitaal procesdossier. Processtukken moeten daarom vanaf 1 september 2021 ook steeds digitaal, uitsluitend als PDF, ingediend worden. De memorie en de producties (bijlagen) moeten tot één PDF zijn samengevoegd.
Lees verder

Nieuwe naam rva

08-04-2021 | Actueel

De RvA heeft zijn naam per 8 april 2021 veranderd. De nieuwe naam is voluit: ‘Raad van Arbitrage in bouwgeschillen’. Door de oude toevoeging (‘voor de Bouw’) aan te passen, wil de RvA benadrukken wat zijn kernactiviteit is: het oplossen van bouwgeschillen en tegelijkertijd zijn neutraliteit onderstrepen.
Lees verder