wel of geen voorgeschreven onderaannemer?

02-05-2024 | Actueel

Op 17 januari 2024 heeft de RvA een uitspraak gedaan over de “voorgeschreven onderaannemer” (37.482). Een onderaannemer veroorzaakte waterschade in een te verbouwen hotelpand. Volgens de hoofdaannemer is de onderaannemer door de opdrachtgever voorgeschreven, zoals bedoeld in paragraaf 6 lid 27 van de toepasselijke UAV 2012, zodat niet hij, maar de opdrachtgever aansprakelijk is voor de schade. De RvA oordeelt dat de onderaannemer niet voorgeschreven is.

Ook als wel sprake is van een voorgeschreven onderaannemer, is het niet zo dat de aansprakelijkheid voor diens falen zonder meer bij de opdrachtgever ligt. Voordat de aansprakelijkheid overgaat op de opdrachtgever is vereist dat de hoofdaannemer het redelijkerwijs noodzakelijke heeft gedaan om nakoming en/of schadevergoeding te krijgen. Aan de vraag of dat het geval is, kwamen arbiters in dit geschil niet toe. (Zie hiervoor wel bijvoorbeeld de uitspraak in geschilnummer 33.070).

Opdrachtgever heeft hoger beroep ingesteld. Wordt vervolgd dus.

De uitspraken van de RvA (te zoeken op geschilnummer) zijn te vinden op www.raadvanarbitrage.info
 

Overig nieuws