Tijdens een storm opwaaiende zonnepanelen: garantie of niet?

16-05-2024 | Actueel

Tijdens een storm opwaaiende zonnepanelen: garantie of niet?

In 2018 wordt een appartementengebouw opgeleverd met ruim 120 zonnepanelen op het dak. Tijdens een storm in 2022 waaien een aantal panelen op en komen los uit hun onderconstructie. 

De eigenaren spreken hun opstal verzekeraar aan, maar die weigert uit te keren omdat de zonnepanelen niet goed zijn bevestigd en schade door constructiefouten niet is gedekt.

Vervolgens stappen de eigenaren naar de aannemer. Die geeft echter ook niet thuis: schade door storm is altijd van de Woningborggarantie uitgesloten.

Dan leggen de eigenaren de kwestie aan de RvA voor (geschil 82416) . Arbiter volgt het standpunt van aannemer niet. Als sprake is van een ondeugdelijke constructie van de zonnepanelen, die slechts door de storm aan het licht is gekomen, is de garantie-uitsluiting niet van toepassing. Aannemer moet hier daarom eerst bewijzen dat sprake is van een deugdelijke constructie.

Uit de windbelastingsberekeningen van de aannemer, die arbiter als deskundige kan beoordelen, blijkt dat aannemer, gelet op de ligging van het gebouw,  is uitgegaan van onjuiste aannames. Hierdoor hebben de zonnepanelen te weinig ballast. Het beroep op de garantie-uitsluiting gaat daarom niet op.

De aannemer wordt veroordeeld om alsnog voldoende ballast aan te brengen.

Het vonnis is te vinden op de jurisprudentiewebsite van de RvA: www.raadvanarbitrage.info

Overig nieuws