Nieuwe directeur

21-05-2024 | Actueel

Nieuwe directeur

Vanaf 22 juli 2024 is Linda Korpershoek de nieuwe directeur van de Raad van Arbitrage in bouwgeschillen (RvA). Zij neemt het stokje over van interim-directeur Wijnand Fassotte.

Linda werkte eerder als waarnemend directeur, adjunct-directeur, programmamanager en manager bij diverse onderdelen van de ministeries van VWS en IenW. Zij hield zich bezig met uiteenlopende dossiers, onder andere op het vlak van gezondheidsrecht/tuchtrecht, circulaire economie, Brexit en zeescheepvaart.

Met Linda aan het roer haalt de RvA een ervaren stuurvrouw binnen die verder uitvoering zal geven aan de ingezette koerswijziging met als missie het faciliteren van ongestoord doorbouwen. De RvA doet dit door partijen te helpen conflicten voor, tijdens of na een bouwproject te voorkomen, en waar nodig succesvol, rechtvaardig en snel op te lossen.

Overig nieuws