Jaarbericht RvA 2018/2019 is gepubliceerd

Onlangs, 11 juni 2019, is het jaarbericht 2018/2019 van de RvA gepubliceerd.

Arbitrage is een pijler onder het bouwrecht, stelt Monika Chao-Duivis, directeur van het Instituut voor Bouwrecht en hoogleraar Bouwrecht in Delft. In een uitgebreid interview roept ze overheidsopdrachtgevers op niet te gemakkelijk voor de rechter te kiezen bij een bouwconflict: bij de RvA word je namelijk beter bediend. Verder waarschuwt ze voor de risico’s van de nieuwe Wet kwaliteitsborging.  Ook pleit ze voor een bredere aansprakelijkheid van aannemers als prikkel tot kwaliteitsverbetering: “Aansprakelijkheid is echt een knop waar je aan moet draaien, wil je het niveau omhoog krijgen.”

Over de bijzondere rol van de architect als adviseur van de opdrachtgever én als ambassadeur van professioneel bouw- en conflictmanagement spraken we met BNA-directeur Fred Schoorl en arbiter-architect Anouk Vermeulen.

Burgemeester van Haarlem Jos Wienen, vanuit de VNG bestuurslid van de RvA, en Anne Keirse, arbiter lid-jurist bij de RvA, hoogleraar Privaatrecht en raadsheer bij het Gerechtshof Amsterdam beschrijven arbitrage als een snelle en flexibele manier om geschillen te beslechten en ‘collateral damage’ te beperken.

Klaas Mollema ten slotte, als RvA-voorzitter bezig aan zijn laatste jaar, geeft zijn visie op de kern van het bouwrecht, op de verschillen tussen arbitrage en de gewone rechter, op de (on)gelijkwaardige verhouding tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers en op de noodzaak voor meer professioneel conflictmanagement in de bouwsector.

Met dit Jaarbericht willen we een steentje bijdragen aan de discussie over verdere ontwikkeling van het bouwrecht. Wij wensen u veel leesplezier!

RvA Jaarbericht 2018-2019

« Terug