Nieuw bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw: de aan een project verbonden Advies Raad (ook wel Raad van Deskundigen genoemd).

De Raad van Arbitrage voor de Bouw (RvA) heeft sinds september 2013 een nieuwe tak van dienstverlening: de Advies Raad. Deze AdviesRaad, ook wel Raad van Deskundigen genoemd, kan worden ingesteld op omvangrijke en gecompliceerde projecten. Omdat de samenwerkings- en contractvormen tussen (professionele) bouwpartijen steeds meer op continuïteit gericht zijn, is het faciliteren van een AdviesRaad een logische stap in de ontwikkeling van de RvA als bouwgeschillen-beslechter.

 

Voor de verdere regeling wordt verwezen naar: AdviesRaad/Raad van deskundigen.

» Geschillenregeling d.d. 1 september 2013
« Terug