Samenwerking RvA en Arbitrage Instituut Bouwkunst

Per 1 januari jl. is er een personele unie ontstaan tussen de RvA en het AIBk. De voorzitter en leden van het bestuur van de RvA zijn dan ook de voorzitter respectievelijk leden van het bestuur van het AIBk.
De RvA voert vanaf die datum het secretariaat voor het AIBk.

Er is een nieuw arbitragereglement d.d. 10 februari 2008 dat inhoudelijk gelijkluidend is  aan het arbitragereglement d.d. 27 mei 2006 van de Raad van Arbitrage voor de Bouw. Dit nieuwe reglement is, afhankelijk van het arbitraal beding, over het algemeen van toepassing op geschillen naar aanleiding van overeenkomsten die (drie maanden) na 10 februari 2008 tot stand (zullen) zijn gekomen.

Voor oudere overeenkomsten geldt het bestaande reglement van het AIBk d.d. 1 september 1997.

De RvA voert vanaf die datum het secretariaat voor het AIBk.

Er is een nieuw arbitragereglement d.d. 10 februari 2008 dat inhoudelijk gelijkluidend is  aan het arbitragereglement d.d. 27 mei 2006 van de Raad van Arbitrage voor de Bouw. Dit nieuwe reglement is, afhankelijk van het arbitraal beding, over het algemeen van toepassing op geschillen naar aanleiding van overeenkomsten die (drie maanden) na 10 februari 2008 tot stand (zullen) zijn gekomen.

Voor oudere overeenkomsten geldt het bestaande reglement van het AIBk d.d. 1 september 1997.

« Terug