OMOP-raamovereenkomst

03-07-2024 | Actueel

OMOP-raamovereenkomst

Een OMOP-raamovereenkomst voor het plaatsen van ondergrondse restafvalcontainers, met een fictieve som. Afrekening op basis van meetbrieven. De fictieve som is geen aanneemsom geworden.

In een RAW-bestek zijn de uit te voeren werkzaamheden exact beschreven, zodat glashelder is wat er van de aannemer wordt verwacht. Een uitzondering is de RAW-OMOP (Overeenkomst Met Open Posten). Daarin komen de opdrachtgever en de aannemer met fictieve hoeveelheden een theoretische aanneemsom overeen.

In een geschil bij de RvA (nummer 72.230) is geoordeeld dat de aannemer in beginsel recht heeft op vergoeding van de kosten van productievermindering als gevolg van aanwijzingen van de (verplichte) milieukundig begeleider. Omdat de aannemer zijn stellingen niet onderbouwt, ook niet nadat hij daartoe na de raadkamer nogmaals in de gelegenheid is gesteld, wordt de vordering afgewezen.

 

Overig nieuws