nieuwe Fast Track procedures en mediation

02-11-2022 | Actueel

De Raad van Arbitrage in bouwgeschillen (“RvA”) kent, naast haar andere procedures, sinds medio oktober 2022 ook twee nieuwe Fast Track procedures: Fast Track Light en Fast Track Plus. Ook biedt de RvA sinds medio oktober 2022 mediation aan.

De Fast Track procedures

Deze zijn uitsluitend bedoeld voor snelle afhandeling van een beperkt aantal geschilpunten tijdens de bouw, waarvoor op korte termijn een bindend of een richtinggevend advies verlangd wordt.

De Fast Track Light procedure is geschikt voor een snelle  afhandeling van relatief eenvoudige geschilpunten, met een financieel belang van maximaal € 100.000,00. De kosten van deze procedure zijn vastgesteld op € 6.000,00 exclusief btw. De procedure heeft een doorlooptijd van ongeveer zes weken.

De Fast Track Plus procedure kan gevolgd worden voor geschillen met een financieel belang van meer dan € 100.000,00. Hoewel ook deze procedure snelle afhandeling van geschilpunten tot doel heeft, is er meer ruimte voor partijen om hun standpunten uiteen te zetten. Partijen kunnen kiezen voor een bindend of een richtinggevend advies door één, twee of  drie adviseurs. De kosten van deze procedure zijn niet aan een maximum verbonden, maar worden vastgesteld overeenkomstig het Waarborgsom-/moderatieschema van de RvA zoals dat ook gehanteerd wordt bij arbitrage. Deze procedure heeft een doorlooptijd van ongeveer 9-11 weken.

De Fast Track procedures zijn geen onderdeel van het Arbitragereglement van de RvA maar zijn vastgelegd in aparte reglementen: het Reglement Fast Track Light en het Reglement Fast Track Plus. Het volgen van deze procedures moet daarom expliciet door partijen worden overeengekomen.

Voor meer informatie over deze (bindend) adviesprocedures kunt u op deze website raadplegen. Daar zijn ook de reglementen, (bindend)adviesovereenkomsten en aanvraagformulieren te downloaden. U kunt ook contact opnemen met mw. mr. M. Niesen of mr. J.S. van Luik (030-2343222) of mailen naar info@raadvanarbitrage.nl

Mediation

Mediation is heel geschikt voor partijen die een duidelijke en duurzame oplossing zoeken van het conflict, bijvoorbeeld omdat betrokkenen mogelijk nog langer met elkaar te maken zullen hebben. Mediation is ook zeer geschikt als partijen het belangrijker vinden om er samen uit te komen, dan om hun gelijk te behalen. Het biedt een snelle en voordelige oplossing die de verhouding met de andere partij niet op het spel zet.

Mediation wordt verzorgd door professionele RvA-mediators. De mediators van de RvA zijn materiedeskundigen en beschikken over de (bouw)technische en specialistische kennis. Daarnaast zijn de RvA-mediators bemiddelingsdeskundigen. Zij hebben een mediationopleiding afgerond en zijn gebonden aan de Gedragsregels voor RvA-mediators. Dit betekent dat de mediator onafhankelijk, onpartijdig en neutraal is. In beginsel zal de mediator geen oplossingen aandragen, maar zoeken partijen die oplossingen zelf onder de begeleiding van de mediator. In overleg kan hiervan worden afgeweken.

Het volgen van een mediationtraject moeten partijen apart overeenkomen. Meer informatie, waaronder de profielen van de RvA-mediators, is op deze website te raadplegen. Daar kunnen ook – onder meer - de Gedragsregels, het mediationreglement, de mediationovereenkomst en een overzicht van de kosten worden gedownload. U kunt ook contact opnemen met mw. mr. M. Niesen (030-2343222)of mailen naar mediationdesk@raadvanarbitrage.nl

Overig nieuws