H.J. (Hermen) de Hek

Voorgedragen door:OnderhoudNL/NOA

Arbiter sinds 2019

Opleiding

M.T.S. Bouwkunde, R.K.M.T.S.
H.T.S. Bouwkunde, Haagse Hoge School
Opleiding tot Gerechtelijk Deskundige,  Juridisch PAO Universiteit Leiden

Loopbaan

Senior Technisch Adviseur bij Technisch Bureau Afbouw (voorheen Bedrijfschap Afbouw) 2000-heden
Bouwkundig Opzichter bij Woonvisie (voorheen Patrimonium Woningstichting) 1992-2000

Huidige nevenfuncties

Lid van het College van Deskundigen voor de Afbouw    
Deskundige bij de Geschillencommissie                                                     
Lid van de NEN commissie TC277 Systeemplafonds                                   
Secretaris/Voorzitter richtlijnontwikkeling Droge Afbouw                             

H.J. (Hermen) de Hek