ir. J.W.G.M. (Jan) Kraak MSc.

Voorgedragen door:Staat

Arbiter sinds 2014

Opleiding

• Studie Risicomanagement (2017) aan de Universiteit Twente
• Studie Civiele Techniek (1990, Utiliteitsbouw) aan Technische Universiteit Delft

Loopbaan

• Expert / Coördinerend; specialistisch adviseur / Senior raadgevend ingenieur op het vakgebied Constructie bij het Rijksvastgoedbedrijf, 2000 – heden
• Constructeur / Ontwerper / Projectleider bij Arcadis Bouw/Infra, 1995 – 2000
• Constructeur bij D.I.A. Dansen, 1991 – 1995

Huidige nevenfuncties

• Lid van NEN-commissie TGB Basiseisen en belastingen, 2006 – heden
• Lid van NEN-commissie TGB Betonconstructies, 2004 – heden
• Lid van NEN-werkgroep Brand (onder TGB Betonconstructies), 2009  – heden
• Lid Klankbordgroep Breedplaatvloeren bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2017 – heden

J.W.G.M. (Jan) Kraak MSc.