ir. F.H.J. (Fred) Rodewijk

Voorgedragen door:Staat

Arbiter sinds 2017

Opleiding

Studie Civiele Techniek Technische Universiteit Delft

Loopbaan

Rijkswaterstaat:
2016-2021: Technisch Manager project Nieuwe Sluis Terneuzen;
2015-1016: Contractmanager Hoogheemraadschap Hollands Noorder Kwartier;
2013-2015: Contractmanager project Maasvlakte Vaanplein;
2007-2013: Contractmanager project Omlegging Zuid-Willemsvaart (huidige Maximakanaal);
2000-2007: Afdelingshoofd.

Eigen bedrijf Rodewijk Advies:
1995-2000: project en interim management. Verschillende opdrachten.

Verschillende werkgevers (Grondmechanica Delft, Heidemij, Shell, RID):
1978-1995: diverse functies als projectleider en afdelingshoofd.

Huidige nevenfuncties

Geen

F.H.J. (Fred) Rodewijk