ir. F.S. (Frans) de Zwart

Voorgedragen door:NLingenieurs

Arbiter sinds 2002

Opleiding

TU Delft, Civiele Techniek, Bouwkunde

Loopbaan

Royal HaskoningDHV
Corsmit Raadgevend ingenieurs

Huidige nevenfuncties

2008-2012 lid, CROW Commissie parkeerontwerpwijzer;
2013-2021 lid, Bestuur Stichting Hoogbouw;
2002 heden lid, Raad van Arbitrage in bouwgeschillen;
1997 heden lid, KIvI NIRIA;
1997 2008 Bestuur KIvI NIRIA afdeling Bouw;
1990 heden lid, Orde van Nederlandse Raadgevende Ingenieurs BV NL Ingenieurs

https://www.linkedin.com/in/frans-de-zwart-965352b

F.S. (Frans) de Zwart