mr. J. (Jan) van der Groen


Arbiter sinds 2012

Opleiding

Nederlands Recht
Universiteit van Amsterdam

Loopbaan

september 2001  tot en met heden  Vice-president/Senior rechter Arrondissementsrechtbank Rotterdam,
september 1998    Advocaat-Generaal Ressortsparket Amsterdam
september 1997    rechter Arrondissementsrechtbank Rotterdam,
juli 1990  Rechter in de Arrondissementsrechtbank te Dordrecht:  civiel en straf ; faillissementen;
1984 – 1990    Advocaat te Rotterdam
1982 – 1984    Medewerker Stafafdeling Wetgeving Privaatrecht, Ministerie van Justitie;
1979 – 1982     Advocaat te Rotterdam/Amsterdam

Huidige nevenfuncties

Lid van de Klachtencommissie Wetenschappelijke integriteit van de TU Eindhoven
Mede-eigenaar van een wijngaard in Frankrijk)
Algemeen Voorzitter Geschillencommissie voor Consumenten zaken ( Advocatuur/Notariaat, Mobiliteit, Bouw)
Lid geschillencommissie KIFID (Vice voorzitter bank/hypotheek)
Voorzitter klachten adviescommissie politie Eenheid Den Haag
Raadsheer plaatsvervanger Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden