mr. J. (Jan) van der Groen


Arbiter sinds 2012

Opleiding

Nederlands Recht
Universiteit van Amsterdam

Loopbaan

september 2001  tot en met heden  Vice-president/Senior rechter Arrondissementsrechtbank Rotterdam
september 1998  Advocaat-Generaal Ressortsparket Amsterdam
september 1997 rechter Arrondissementsrechtbank Rotterdam
juli 1990  Rechter in de Arrondissementsrechtbank te Dordrecht:  civiel en straf ; faillissementen
1984 – 1990 Advocaat te Rotterdam
1982 – 1984 Medewerker Stafafdeling Wetgeving Privaatrecht, Ministerie van Justitie
1979 – 1982 Advocaat te Rotterdam/Amsterdam

Huidige nevenfuncties

Algemeen Voorzitter Geschillencommissie voor Consumenten zaken
(Advocatuur/Notariaat, Mobiliteit, Bouw)
Lid geschillencommissie KIFID (Vice voorzitter bank/hypotheek)
Voorzitter klachten adviescommissie politie Eenheid Den Haag
Raadsheer plaatsvervanger Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden