Aanpassing rolreglement (parkeerrol)

Artikel 8 van het rolreglement is na opmerkingen van partijen aangepast. Het betrof de voortzetting van het geschil bij beëindiging van de parkeerrol, waarbij regelmatig alsnog een termijn van acht weken werd gegund voor indiening van het volgende processtuk. Deze termijn is thans beperkt tot maximaal vier weken.

« Terug