Uitbreiding jurisprudentiesite

Naast de uitspraken van de RvA zelf, het GIW, het AIBK en de commissie van geschillen KIvI zijn sinds kort ook alle geanonimiseerde uitspraken (vanaf 2005) van de Raad van Arbitrage voor Metaalnijverheid en –Handel op de jurisprudentiesite van de RvA www.raadvanarbitrage.info  te vinden en eenvoudig te doorzoeken.

« Terug