Wijziging regeling nakosten

De regeling inzake nakosten, zoals vermeld in de Leidraad vergoeding kosten van processuele bijstand, zal per 1 mei 2014 worden gewijzigd. In plaats van die regeling, geldt vanaf die datum dat nakosten niet meer standaard berekend worden, maar kunnen worden gevorderd en alsdan kunnen worden toegewezen tot het door de Rechtbanken en Gerechtshoven gehanteerde liquidatietarief: salaris advocaat (het nasalaris) € 131 zonder betekening en verhoogd met € 68 in geval van betekening.

« Terug