Arbitragereglement 1 december 2012Het arbitragereglement van de RvA is op een aantal punten aangepast. Dit nieuwe reglement treedt in werking per 1 december 2012 en staat op deze website onder “Wet- en regelgeving”.

 

Wat is er gewijzigd in dit reglement ten opzichte van het vorige reglement?

 

1)   Aan artikel 2 (dat bepaalt wat tevens wordt verstaan onder het beslechten van geschillen) is een lid e toegevoegd dat luidt: De schadestaatprocedure als bedoeld in artikel 612 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

 

2)   In artikel 3 leden 8 en 9 is het bedrag van € 50.000,00 gewijzigd in € 100.000,00

 

3)   Artikel 22 lid 4 “artikel 14 sub a of c” is geworden “artikel 14 lid 1 sub a of c”

 

In artikel 22 lid 6 is in de tweede regel, na “17” ingevoegd: “alsmede in een geschil dat samengevoegd is behandeld met een ander geschil bij de Raad”. 

« Terug