home > RvA

Raad van Arbitrage

Raad van Arbitrage

De Raad van Arbitrage in bouwgeschillen (RvA) is een onafhankelijk instituut dat zich al sinds 1907 bezighoudt met het beslechten van bouwgeschillen. De RvA helpt partijen bij het zo vroeg mogelijk oplossen van conflicten die een succesvolle oplevering van een woning of bouwproject in de weg staan.

De actuele dringende vraag naar woningen, de energietransitie, de technologische ontwikkelingen, de beschikbare publieke middelen en de verwachtingen van de maatschappij in een bereikbaar en waterveilig Nederland, stellen steeds hogere eisen aan het bouwproces en de samenwerking tussen partijen. Vertrouwen tussen partijen is daarbij essentiëler dan ooit. Succesvol bouwen vraagt om preventie en de-escalatie. De RvA biedt daarvoor diverse instrumenten. Op die manier draagt de RvA bij aan een duurzame, innovatieve en vitale wijze van bouwen.