Bewijsincident

Arbiters kunnen op eigen initiatief, of op verzoek van een partij, vorderen dat een (andere) partij bewijs levert van bepaalde stellingen en feiten. Een bevel tot bewijslevering kan bijvoorbeeld betreffen:
-    een getuigenverhoor (art. 1041a Rv indien het geschil na 1 januari 2015 aanhangig is gemaakt);
-    een deskundigenonderzoek (art. 1042 Rv);
-    een bezichtiging (plaatsopneming) (art. 14 lid 1 sub b Arbitragereglement RvA);
-    een bevel tot overlegging van stukken (art. 1040 lid 2 Rv indien het geschil na 1 januari 2015 aanhangig is gemaakt).