Verklarende woordenlijst

UAV 1989


De Uniforme Administratieve Voorwaarden 1989 zijn veel gebruikte algemene voorwaarden. Hierin is een arbitraal beding opgenomen dat voor de oplossing van geschillen verwijst naar de RvA en zijn statuten.