Verklarende woordenlijst

Ledenlijst


Op de ledenlijst staan de leden van het College van Arbiters van de RvA. Uit dit College wordt het scheidsgerecht samengesteld. Als partijen geen gemeenschappelijke voorkeur aangeven binnen de daartoe geboden termijn, benoemt de voorzitter van de RvA de arbiter(s) van zijn keuze.

Ga naar de ledenlijst.