Verklarende woordenlijst

Voorwaardelijke eis


Het is toegestaan een voorwaardelijke eis in reconventie in te dienen. Meestal zal dit gebeuren onder de voorwaarde dat een bepaald verweer in conventie wordt gepasseerd.

Een voorwaardelijke eis in conventie is niet mogelijk. Wel kan pro forma een MvE worden ingediend.