Verklarende woordenlijst

Verloop van de procedure


Voor een chronologische beschrijving van het verloop van een procedure leest u het menu “Bodemprocedures”. Voor het verloop van andere procedures leest u daarnaast het op die procedures betrekking hebbende menu.