Verklarende woordenlijst

Tussenvonnis


Een tussenvonnis is een vonnis dat geen einde aan het geding maakt (bijvoorbeeld een vonnis waarbij een bewijsopdracht wordt opgelegd).

Artikel 1049 Rv vermeldt expliciet de mogelijkheid van een arbitraal tussenvonnis.

Een eindvonnis is een vonnis waarin op de vordering wordt beslist. Als slechts op onderdelen van de vordering wordt beslist, is het een gedeeltelijk eindvonnis.