Verklarende woordenlijst

Staat van wijzen


Staat van wijzen

Als het geschil “in staat van wijzen” verkeert, kunnen partijen geen invloed meer uitoefenen op het oordeel van arbiters. De term duidt aan dat arbiters zich gaan beraden over de uitspraak op basis van hetgeen tot dan in de procedure is gebeurd. In het algemeen komt een procedure in staat van wijzen bij de beëindiging van de mondelinge behandeling.