Verklarende woordenlijst

Pro forma


Pro forma

Inhoudsopgave:

  • Pro forma
  • Waarborgsom
  • Parkeerrol
  • Inhoud memorie van eis
  • Pro forma wordt gewone procedure
  • Pro forma hoger beroep

Pro forma

Bij de RvA kan een geschil “pro forma” aanhangig gemaakt worden. Daarmee kan een partij bijvoorbeeld termijnen veiligstellen, terwijl er nog een kans bestaat dat hij het geschil met zijn wederpartij onderling kan regelen.

Waarborgsom

Een (beperkte) waarborgsom wordt gevraagd om de (eventuele) administratieve kosten te kunnen dekken. Voor het thans geldende bedrag wordt u verwezen naar het Waarborgsom/moderatieschema.

Parkeerrol

De aanhangigmaking van een geschil pro forma zal tot gevolg hebben dat het

geschil automatisch op de parkeerrol terecht komt.

Inhoud memorie van eis

In de kop van de pro forma memorie van eis moeten dezelfde gegevens worden vermeld als in een gewone memorie van eis. Het moet immers duidelijk zijn tegen wie een geschil aanhangig wordt gemaakt.

Pro forma wordt gewone procedure

Als partijen er niet onderling uitkomen, kan ieder van hen, dus ook de verweerder, ervoor zorgen dat de procedure van de parkeerrol wordt gehaald en doorgaat als een normale procedure. Zo wordt aanvulling van de waarborgsom gevraagd van de eiser tot het bedrag dat op basis van het Waarborgsom/moderatieschema past bij de vordering.

De eiser wordt dan zo nodig uitgenodigd een memorie van toelichting op zijn memorie van eis in te dienen. De inhoud van de pro forma memorie van eis en memorie van toelichting tezamen moet voldoen aan de eisen die aan een gewone memorie van eis worden gesteld.

Pro forma hoger beroep

Of pro forma hoger beroep kan worden ingesteld, leest u in het menu "Hoger beroep" onder "Appel op nader aan te voeren gronden".