Verklarende woordenlijst

Petitum


Petitum

Een memorie bestaat uit achtereenvolgens een kop, een lichaam (corpus) en een conclusie. Het petitum is de omschrijving van de vordering in de conclusie van de memorie. Het “petitum” staat onderaan de memorie en luidt bijvoorbeeld:

MET CONCLUSIE:
Eiser concludeert dat verweerder moet worden veroordeeld tot betaling van € 10.000,00, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf [datum] tot aan de dag der algehele voldoening, kosten rechtens.”