Verklarende woordenlijst

Lichaam


Het lichaam (corpus) is het middendeel van een vonnis (het deel tussen de kop en het dictum waarin de beslissing is opgenomen) of een memorie (het deel tussen de kop en het petitum, de conclusie onderaan een memorie waarin de vordering is opgenomen).