Verklarende woordenlijst

Geen antwoord


Geen antwoord

Als er helemaal geen verweer wordt gevoerd tegen een vordering, zal het scheidsgerecht ambtshalve oordelen over zijn bevoegdheid en (indien bevoegd) de vordering toewijzen, tenzij het de vordering onrechtmatig of ongegrond vindt.