Verklarende woordenlijst

Einde aan de procedure


Einde aan de procedure

Een procedure kan op de volgende manieren tot een einde komen:

  • de instantie wordt vervallen verklaard (er wordt ontslag van instantie verleend) op initiatief van de RvA omdat geen waarborgsom is betaald, of op verzoek van de verweerder(s) omdat de eiser failliet is gegaan en de curator de procedure niet wil voortzetten;
  • beide partijen trekken hun vorderingen in en verzoeken de RvA om beëindiging van de procedure (dit gebeurt meestal in geval van een schikking die niet wordt vastgelegd in een schikkingsvonnis);
  • er wordt vonnis gewezen.