Verklarende woordenlijst

Buitengerechtelijke kosten


Buitengerechtelijke kosten

Voor de redelijke kosten ter verkrijging van een voldoening buiten rechte kan het scheidsgerecht, ten laste van de andere partij, een bedrag toekennen (artikel 6:96 lid 2 sub c Burgerlijk Wetboek).

In het algemeen hanteren de arbiters van de RvA de Wet inzake normering van buitengerechtelijke incassokosten, zoals die geldt vanaf 1 juli 2012. Voor oudere gevallen wordt aangehaakt bij het Rapport Voorwerk II van de werkgroep van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak inzake de buitengerechtelijke kosten, zoals gewijzigd in november 2000, tarieven aangepast aan de euro in 2002.

Lees meer over buitengerechtelijke kosten (van rechtsbijstand) in het menu “Waarborgsom en kosten”.