Verklarende woordenlijst

Betekening


Betekening

Door de correcte betekening van een stuk door een deurwaarder ligt vast dat – en wanneer - de geadresseerde kennis heeft kunnen nemen van dat stuk.

Zo kunnen vonnissen en processtukken betekend worden, maar ook andere stukken, zoals sommaties.

Soms moet een stuk zelfs betekend worden. Zo moet op grond van artikel 14 lid 7 Arbitragereglement RvA de memorie van eis in een kort geding of aanbestedingsgeschil bij deurwaardersexploot aan de wederpartij worden betekend uiterlijk op de datum van binnenkomst van die memorie bij de RvA.