Verklarende woordenlijst

Arbitragewet


Arbitragewet

De wettelijke regeling inzake arbitrage die is opgenomen in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Boek IV) noemt men ook wel de arbitragewet. Onder “Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering” treft u de relevante wetsteksten zoals die van toepassing zijn op geschillen die vóór 1 januari 2015 aanhangig zijn gemaakt. Op geschillen die vanaf die datum aanhangig zijn gemaakt zijn de artikelen van de nieuwe arbitragewet van toepassing. Hiervoor wordt verwezen naar deze site van de Rijksoverheid.)