Veelgestelde vragen

Hoe lang duurt de procedure?


Dat hangt ten eerste af van de soort procedure. Een kort geding gaat het snelst. Daar kan de mondelinge behandeling zo nodig binnen een week plaatsvinden.  De uitspraak wordt zo mogelijk al op de zitting gedaan of schriftelijk binnen enkele dagen nadien.

Bij een spoedbodemprocedure vindt de zitting plaats op een termijn van 2,5 tot 3 maanden. Daarna ontvangt u het vonnis binnen twee tot drie weken.

De duur van een gewone procedure hangt hoofdzakelijk af van de mate waarin bij het indienen van processtukken gebruik maken van de uitstellen die de Raad verleent volgens het rolreglement. Daarnaast komt het regelmatig voor dat de advocaten van partijen elkaar extra uitstellen verlenen. In de praktijk komt dit erop neer dat circa 85% van de procedures bij de Raad binnen een jaar zijn afgerond.