Veelgestelde vragen

Kan ik getuigen meenemen naar de zitting?


U kunt getuigen meenemen. De arbiter bepaalt of een getuige wordt gehoord.

Getuigen kunnen worden gehoord onder ede en als informant ter zitting. Als een getuige wordt gehoord onder ede, worden meer procesrechtelijke regels toegepast. Dit betekent onder meer dat een getuige niet bij het verhoor van een andere getuige aanwezig mag zijn, zolang hij zelf nog geen verklaring heeft afgelegd (tenzij de getuige partij in de procedure is). Hierdoor kan de duur van de zitting aanzienlijk worden verlengd. Vaak is het vanuit een praktisch oogpunt aan te raden getuigen als informant ter zitting te horen. De arbiter bepaalt zelf welke waarde hij hecht aan getuigenverklaringen, of deze nu zijn afgelegd als getuige onder ede of als informant.