mr. M.W. (Menno) Zandbergen


Arbiter sinds 1 mei 2020

Opleiding

Nederlands recht, RUG

Loopbaan

2005 – heden
(senior) raadsheer gerechtshof Leeuwarden/Arnhem-Leeuwarden
2000-2005
Lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba
1992-2000
Gerechtsauditeur/rechter rechtbank Leeuwarden
1988-1992
Stafjurist GAK (hoofdkantoor Amsterdam)
1986-1988
WOB-ambtenaar en voorlichter Ministerie van V&W

Huidige nevenfuncties

Lid-jurist Centraal Tuchtcollege voor de gezondheidszorg