ir. L.E.J.J. (Luc) Schaap

Voorgedragen door:NLingenieurs

Arbiter sinds 2020

Opleiding

Studie Bouwkunde aan de Technische Universiteit Eindhoven

Loopbaan

Directeur van LBPSIGHT BV (1996 tot heden)
Vennoot bij LBPSIGHT BV (1991 tot heden)
Adviseur Bouwfysica bij LBPSIGHT BV (1985 tot heden)

Huidige nevenfuncties

Lid van Adviescommissie toepassing en gelijkwaardigheid bouwvoorschriften (benoeming op persoonlijke titel door De Minister voor Wonen en Rijksdienst d.d. 7-12-2015, herbenoemd door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 1-1-2019)

Voorzitter Fotoclub Lek @ Licht Culemborg

L.E.J.J. (Luc) Schaap