ing. J. (Jack) van ''t Ende

Voorgedragen door:VNG

Arbiter sinds 2021

Opleiding

HTS Bouwkunde Zwolle
HBO Bedrijfskunde
ABW 1 en 2

Loopbaan

Adviseur Wonen en Duurzaamheid, gemeente Apeldoorn
Teammanager Techniek & Controle, gemeente Apeldoorn
Hoofd afdeling Accommodaties, gemeente Apeldoorn
Constructeur en inspecteur, gemeente Kampen

Huidige nevenfuncties

Bestuurslid Vereniging Bouw- & Woningtoezicht Nederland
Voorzitter van een sportvereniging in Wezep 
 

J. (Jack) van ''t Ende