mr. E.J. (Evert-Jan) van Sandick


Arbiter sinds 2011

Opleiding

Nederlands recht (Universiteit Utrecht)

Loopbaan

Rechter, raadsheer, senior raadsheer

Huidige nevenfuncties

Voorzitter college van beroep stichting tuchtrechtspraak mediators
Plaatsvervangend voorzitter centraal tuchtcollege voor de gezondheidszorg
Lid A tuchtrechtspraak NRVT (register-taxateurs)
Voorzitter commissie van beroep code geneesmiddelenreclame
Voorzitter hoorcommissie commissariaat voor de media
Arbiter bij het nederlands arbitrage instituut (NAI)

E.J. (Evert-Jan) van Sandick