Leidraad vergoeding kosten van processuele bijstand

ter bepaling van de in een arbitraal geding aan partijen toe te kennen of op te leggen vergoeding van processuele bijstand, behoudens de bevoegdheid van arbiter(s) daarvan af te wijken.

Puntenstelsel
enerzijds afhankelijk van de verrichte werkzaamheden (A), anderzijds van het belang van de zaak (B).

A. Waardering van de verrichte werkzaamheden in punten.


 

Punten

- Memorie in conventie (tot een maximum van 2 memories) 1,0
- Memorie in reconventie (tot een maximum van 2 memories) 0,5
- Mondelinge behandeling maximaal 3,0
- Getuigenverhoor    1,0
- Voortzetting getuigenverhoor 0,5
- Memorie na mondelinge behandeling of na getuigenverhoor        0,5
- Akten zonder bijzondere inhoud/overleggen producties      0
- Akten met bijzondere inhoud 0,5
- Memorie in een incident 1,0
- Conservatoir beslag met request 1,0
- Conservatoir beslag zonder request 0,5


   

B. Het belang van de zaak.

Tarief I
Dit tarief geldt met betrekking tot zaken van een geldswaarde beneden € 500 in hoofdsom. In dit tarief wordt iedere punt gewaardeerd op € 168 met een maximum van 3 punten. 
Tarief II
Dit tarief geldt met betrekking tot zaken met een geldswaarde van € 500 tot € 4.000 in hoofdsom. In dit tarief wordt iedere punt gewaardeerd op € 384 met een maximum van 5 punten.
Tarief III
Dit tarief geldt met betrekking tot zaken met een geldswaarde van € 4.000 tot € 12.000 in hoofdsom.  In dit tarief wordt iedere punt gewaardeerd op € 480 met een maximum van 6 punten.
Tarief IV
Dit tarief geldt met betrekking tot zaken met een geldswaarde van € 12.000 tot € 45.000 in hoofdsom. In dit tarief wordt iedere punt gewaardeerd op € 721 met een maximum van 6 punten.
Tarief V
Dit tarief geldt met betrekking tot zaken van een geldswaarde van € 45.000 tot € 90.000 in hoofdsom. In dit tarief wordt iedere punt gewaardeerd op € 1.114 met een maximum van 10 punten.
Tarief VI
Dit tarief geldt met betrekking tot zaken met een geldswaarde van € 90.000 tot € 195.000 in hoofdsom. In dit tarief wordt iedere punt gewaardeerd op € 1.800 zonder maximum puntental.
Tarief VII
Dit tarief geldt met betrekking tot zaken met een geldswaarde van € 195.000 tot € 350.000 in hoofdsom. In dit tarief wordt iedere punt gewaardeerd op € 2.491 zonder maximum puntental.
Tarief VIII
Dit tarief geldt met betrekking tot zaken met een geldswaarde van € 350.000 tot    € 1.000.000 in hoofdsom. In dit tarief wordt iedere punt gewaardeerd op € 3.214 zonder maximum puntental.
Tarief IX
Dit tarief geldt met betrekking tot zaken met een geldswaarde vanaf € 1.000.000 in hoofdsom. In dit tarief wordt iedere punt gewaardeerd op € 3.999 zonder maximum puntental.  

 

Nota bene:

  1. (Hoger beroep) Iedere memorie in principaal appel wordt gewaardeerd op 1 punt, en iedere memorie in incidenteel appel op 0,5 punt.
  2. (Incidenten) In geval van afzonderlijk behandelde incidenten (bevoegdheid, vrijwaring, etc.) wordt bij de bepaling van het te hanteren puntentarief niet uitgegaan van het op grond van de geldswaarde van de hoofdzaak toepasselijke tarief maar uitgegaan van één tarief lager dan dit.
  3. (Nakosten) Voornoemde maxima zijn steeds exclusief de eventuele vergoeding voor nakosten. De na de uitspraak nog vallende kosten (de nakosten) worden wat betreft het salaris voor de gemachtigde (het nasalaris) forfaitair berekend op het door de Rechtbanken en Gerechtshoven gehanteerde tarief  € 157 zonder betekening en verhoogd met € 82 in geval van betekening.

Utrecht, 1 januari 2021.