home > AIBK

Arbitrage Instituut Bouwkunst

Per 1 augustus 2021 is het AIBk opgeheven.

Behandeling van nieuwe geschillen geschiedt door de Raad van Arbitrage in bouwgeschillen (RvA). In december 2018 was al door de besturen van de RvA en het AIBk besloten dat alle geschillen die vanaf 1 juli 2019 bij het AIBK aanhangig worden gemaakt, zullen worden behandeld door de RvA: www.raadvanarbitrage.nl

De Stichting Arbitrage-Instituut Bouwkunst (AIBk) was een onafhankelijke instelling, die als doel had het beslechten van geschillen gerezen tussen opdrachtgevers en architecten door middel van arbitrage of bindende adviezen.