Zittingen en lockdown

14-01-2021 | Actueel

De per 12 januari jl. door de overheid tot en met 9 februari a.s. verlengde maatregelen om de verspreiding van het Corona-virus tegen te gaan, brengen geen wijziging in het beleid van de RvA dat in belang van partijen de zittingen zoveel mogelijk doorgang vinden.

De RvA volgt daarmee het beleid van de overheidsrechtspraak. Vanzelfsprekend gebeurt dit steeds met in achtneming van alle overheids-richtlijnen.
Indien in verband met die maatregelen een zittingslocatie in hotels e.d. niet beschikbaar blijkt, wordt gezocht naar een alternatieve locatie of, in overleg met partijen, arbiters en secretaris of een videozitting mogelijk en gewenst is. Zo nodig hoort u hiervan tijdig voor de datum van de zitting.

Overig nieuws