Update 26 mei 2020: herstart fysieke zittingen per 2 juni a.s.

26-05-2020 | Actueel

In verband met de afgekondigde gedeeltelijke opheffing van de Corona-maatregelen per 1 juni a.s., zal de RvA vanaf 2 juni weer zittingen gaan doen op locatie met fysieke aanwezigheid van partijen.

Vanzelfsprekend zal dit steeds gebeuren met in achtneming van de RIVM-richtlijnen, waaronder de bekende anderhalve meter norm. In verband hiermee zal partijen steeds verzocht worden om alleen de voor de zitting essentiële personen mee te nemen. Ook wordt partijen gevraagd om opgave vooraf van het aantal personen, zodat de grootte van de zaal daarop kan worden aangepast. Met de verhuurders van de zalen wordt kortgesloten dat “Corona-proof” kan worden vergaderd.

Digitale zittingen blijven mogelijk

Partijen zal daarnaast nog steeds de mogelijkheid geboden worden de zitting per videoverbinding te doen. Sinds 17 maart jl. worden er al zittingen per video-verbinding gedaan (waarbij arbiters en secretaris vanuit het kantoor van de RvA deelnamen) zodat de RvA daar al ervaring mee heeft. Alhoewel de interactie met partijen anders is dan met een fysieke bijeenkomst en in het begin even gewend moet worden aan deze wijze van communicatie, blijkt een video-zitting een goed alternatief te zijn voor zaken waarin geen bezichtiging nodig is.
 

Overig nieuws