update 21 december 2021: zittingen en de lock down

21-12-2021 | Actueel

De vanaf 19 december jl. geldende aanvullende maatregelen (lock down) hebben geen invloed op de doorgang van arbitragezaken. Rechtspraak is onderdeel van de vitale infrastructuur van Nederland.

De zittingzalen op het kantoor van de RvA zijn coronabestendig en volgens de anderhalvemeternorm ingericht. Mondkapjes zijn in de publieke ruimtes verplicht.

Voor zittingen buiten het kantoor van de RvA huurt de RvA een zaal in hotels e.d. Ook die zalen zijn volgens de anderhalvemeternorm ingericht. Toegang tot horeca is vanaf 25 september 2021 uitsluitend mogelijk met een Coronatoegangsbewijs in combinatie met een identiteitsbewijs. U krijgt een Coronatoegangsbewijs als u volledig bent gevaccineerd, een geldig herstelbewijs hebt of een negatieve testuitslag van maximaal 24 uur oud. Meer informatie: Coronatoegangsbewijs

De RvA hanteert op zittingen en bezichtigingen waar mogelijk de 1,5 meter afstand-regel. Als er tijdens de bezichtiging niet aan die regel voldaan kan worden, wordt u verzocht een mondkapje te dragen.

Overig nieuws